Ngày 01 tháng 07 năm 2020

Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XIV thành công tốt đẹp