Ngày 25 tháng 07 năm 2020

Khởi hành xuất khẩu 30 tấn nhãn Sông Mã sang Trung Quốc