Ngày 26 tháng 12 năm 2019

Khánh thành công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” và Chương trình “Trao niềm tin, gửi yêu thương”