Ngày 30 tháng 06 năm 2020

Khai mạc Kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa XIV