Ngày 21 tháng 12 năm 2019

Huyện Mộc Châu: Lễ công bố xã Chiềng Hắc đạt chuẩn nông thôn mới