Ngày 08 tháng 08 năm 2020

Học sinh vùng cao Thuận Châu tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020