Ngày 20 tháng 09 năm 2020

Hân hoan trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh