Ngày 22 tháng 05 năm 2020

Đông trùng hạ thảo trên cao nguyên Mộc Châu