Ngày 09 tháng 01 năm 2020

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy thăm chúc Tết cán bộ, chiến sĩ biên phòng và nhân dân xã Chiềng On, Chiềng Tương (Yên Châu)