Ngày 08 tháng 08 năm 2018

Đoàn công tác của Đại sứ quán Úc và Cục Bảo vệ thực vật đánh giá vùng nguyên liệu, cấp phép xuất khẩu nhãn vào thị trường Úc

  • Video mới
  • Video nổi bật