Ngày 17 tháng 03 năm 2020

“Dân vận khéo” trong làm đường giao thông nông thôn ở vùng cao Chiềng Muôn