Ngày 12 tháng 06 năm 2020

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Sơn La lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp