Ngày 30 tháng 07 năm 2020

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thuận Châu thành công tốt đẹp