Ngày 16 tháng 07 năm 2020

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Phù Yên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp