Ngày 11 tháng 01 năm 2020

Đại hội Chi hội nhà báo cơ quan thường trú Tây Bắc, nhiệm kỳ 2020- 2022