Radio Online - Báo Sơn La Điện tử

 • Phong tục Tết “Căm Pứn” của đồng bào dân tộc Thái

  Phong tục Tết “Căm Pứn” của đồng bào dân tộc Thái

  Ngày 10 tháng 12 năm 2021

  Tết “Căm Pứn” của đồng bào dân tộc Thái trắng 2 bản Co Súc và Tà Lạc, thuộc xã Song Khủa, huyện Vân Hồ được lưu truyền, gìn giữ từ bao đời nay, mang đậm bản sắc dân tộc và có nguồn gốc sâu xa về tín ngưỡng của dân tộc Thái Song Khủa và một số xã lân cận.

  Xem bài viết
 • Triển khai kịp thời chế độ chính sách cho các đối tượng

  Triển khai kịp thời chế độ chính sách cho các đối tượng

  Ngày 10 tháng 12 năm 2021

  Tham mưu với huyện triển khai kịp thời, hiệu quả các chính sách đến các đối tượng được thụ hưởng; chương trình lao động, việc làm, bảo vệ chăm sóc trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội, công tác bình đẳng giới... Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Mường La đã góp phần tích cực bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

  Xem bài viết
 • Cuộc sống mới trên quê hương cách mạng Long Hẹ

  Cuộc sống mới trên quê hương cách mạng Long Hẹ

  Ngày 10 tháng 12 năm 2021

  Những ngày tháng 12, trong không khí Kỷ niệm 82 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Sơn La, chúng tôi về xã Long Hẹ (Thuận Châu), vùng đất giàu truyền thống cách mạng gắn liền với Khu căn cứ du kích Long Hẹ tiêu biểu của tỉnh, có nhiều chiến công, đóng góp cho công cuộc kháng chiến giành độc lập tự do của dân tộc.

  Xem bài viết
 • Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển KT-XH và kế hoạch đầu tư công năm 2022

  Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển KT-XH và kế hoạch đầu tư công năm 2022

  Ngày 09 tháng 12 năm 2021

  Ngày 9/12, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán ngân sách Nhà nước và kế hoạch đầu tư công năm 2022. Dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực UBND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện ủy, thành phố.

  Xem bài viết
 • Quản lý, khai thác hiệu quả các công trình thủy lợi

  Quản lý, khai thác hiệu quả các công trình thủy lợi

  Ngày 09 tháng 12 năm 2021

  Những năm qua, tỉnh ta đã khai thác các nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư xây mới, sửa chữa, nâng cấp các công trình thủy lợi; tăng cường quản lý, khai thác hiệu quả hệ thống thủy lợi, đảm bảo nước phục vụ sản xuất, góp phần hoàn thành tiêu chí về thủy lợi trong xây dựng nông thôn mới.

  Xem bài viết
 • Vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

  Vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

  Ngày 09 tháng 12 năm 2021

  Đến nay, huyện Sông Mã có 375 người có uy tín, chủ yếu là già làng, trưởng dòng họ, trưởng bản, cán bộ nghỉ hưu và các thành phần khác, trong đó, đảng viên chiếm trên 30%. Người có uy tín trên địa bàn ở 375 bản của huyện đã phát huy vai trò nòng cốt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

  Xem bài viết