Radio Online - Báo Sơn La Điện tử

 • Khó khăn trong xây dựng nhà văn hóa bản ở Mường É

  Khó khăn trong xây dựng nhà văn hóa bản ở Mường É

  Ngày 17 tháng 11 năm 2021

  Nhà văn hóa bản là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, học tập cộng đồng và các cuộc họp của bản. Dẫu vậy, nhiều năm qua, xã Mường É, huyện Thuận Châu mới có 2/19 bản có nhà văn hóa được xây dựng; số còn lại hầu hết là nhà tạm, đã xuống cấp, diện tích nhỏ hẹp, không đáp ứng được nhu cầu của nhân dân; thậm chí có bản chưa có nhà văn hóa.

  Xem bài viết
 • Hội nghị góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị khóa IX

  Hội nghị góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị khóa IX

  Ngày 16 tháng 11 năm 2021

  Ngày 16/11, tại tỉnh Lào Cai, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 37 đã chủ trì Hội nghị góp ý dự thảo Báo cáo tổng kết Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 1/7/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới các tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.

  Xem bài viết
 • Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, hướng đến lợi ích của nhân dân

  Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, hướng đến lợi ích của nhân dân

  Ngày 16 tháng 11 năm 2021

  Những năm qua, quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn, cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập được các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể quan tâm triển khai thực hiện và đạt được kết quả tích cực. Lề lối, phong cách làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và chính quyền cơ sở chuyển biến theo hướng gần dân và phục vụ nhân dân, từng bước đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển KT-XH, nâng cao đời sống, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự xã hội.

  Xem bài viết
 • Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nâng cao thu nhập cho người dân

  Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nâng cao thu nhập cho người dân

  Ngày 16 tháng 11 năm 2021

  Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân được xác định là mục tiêu cốt lõi của Chương trình xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, các địa phương trong tỉnh đã tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân nông thôn.

  Xem bài viết
 • Khám chữa bệnh an toàn gắn với phòng, chống dịch

  Khám chữa bệnh an toàn gắn với phòng, chống dịch

  Ngày 16 tháng 11 năm 2021

  Bệnh viện là nơi có nhiều nguy cơ lây nhiễm và phát tán dịch. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường, Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Châu đã chủ động triển khai nhiều giải pháp bảo đảm khám chữa bệnh an toàn gắn với phòng, chống dịch Covid-19.

  Xem bài viết
 • Duy trì và bảo tồn nghi lễ Kin Pang Then

  Duy trì và bảo tồn nghi lễ Kin Pang Then

  Ngày 16 tháng 11 năm 2021

  Nghi lễ Kin Pang Then của đồng bào dân tộc Thái trắng Sơn La đã được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2020. Hiện, nghi lễ Kin Pang Then đang được nghệ nhân Hoàng Văn Quyết, bản Lạn Quỳnh, xã Chiềng Lương (Mai Sơn) duy trì và truyền dạy cho thế hệ trẻ, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

  Xem bài viết