• Số Báo đặc biệt Kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Tây Bắc tại Sơn La