• SỐ BÁO ĐẶC BIỆT CHÀO MỪNG THÀNH CÔNG KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2016-2021