• Báo Sơn La, Số đặc biệt kỷ niệm "Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào"