Xây dựng Đảng

 • Đảng bộ Chi nhánh Xăng dầu Sơn La: Trao Huy hiệu Đảng đợt 3/2

  Đảng bộ Chi nhánh Xăng dầu Sơn La: Trao Huy hiệu Đảng đợt 3/2

  Ngày 21 tháng 01 năm 2020

  Ngày 20/1, Đảng bộ Chi nhánh Xăng dầu Sơn La đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2/2020 cho đồng chí Hoàng Đông Dậu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh Xăng dầu Sơn La. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng ghi nhận, tôn vinh những cống hiến của đảng viên đối với sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng quê hương, đất nước.

  Xem chi tiết
 • Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ xã Mường Bằng

  Đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ xã Mường Bằng

  Ngày 21 tháng 01 năm 2020

  Đảng bộ xã Mường Bằng (Mai Sơn) có 27 chi bộ trực thuộc, với 316 đảng viên. Những năm qua, Đảng ủy xã xác định đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một nhiệm vụ trọng tâm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng.

  Xem chi tiết
 • Những chặng đường vẻ vang của Đảng: Đại thắng mùa xuân 1975

  Những chặng đường vẻ vang của Đảng: Đại thắng mùa xuân 1975

  Ngày 21 tháng 01 năm 2020

  Tổ chức thực hiện Nghị quyết Ðại hội III của Ðảng, Ban Chấp hành T.Ư đã ban hành các nghị quyết lãnh đạo nhân dân miền bắc phát triển kinh tế - xã hội đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Quan hệ sản xuất tiếp tục được củng cố, cơ sở vật chất được tăng cường.

  Xem chi tiết
 • Ðại hội lần thứ V của Ðảng

  Ðại hội lần thứ V của Ðảng

  Ngày 21 tháng 01 năm 2020

  Từ Ðại hội lần thứ IV đến Ðại hội lần thứ V của Ðảng là những năm đầu cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới, đất nước thống nhất bước vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  Xem chi tiết
 • “Cầu nối” giữa nhân dân với Đảng

  “Cầu nối” giữa nhân dân với Đảng

  Ngày 20 tháng 01 năm 2020

  Để tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn Khu kinh tế Mường Chà, Mường Nhé, Nậm Pồ của tỉnh Điện Biên thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, những năm qua, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 379 (Quân khu 2), đã coi trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, coi đó như “cầu nối” giữa nhân dân với Đảng.

  Xem chi tiết
 • Ðại hội lần thứ IV của Ðảng

  Ðại hội lần thứ IV của Ðảng

  Ngày 20 tháng 01 năm 2020

  Với cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã làm nên chiến thắng vĩ đại: giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước. Cách mạng Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới, giai đoạn cả nước độc lập, thống nhất, cùng thực hiện một nhiệm vụ chiến lược là tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày