Xã hội

 • Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2022

  Họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2022

  Ngày 29 tháng 06 năm 2022

  Ngày 29/6, Cục Thống kê tỉnh Sơn La đã tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2022.

  Xem chi tiết
 • Huy Tân bảo vệ môi trường

  Huy Tân bảo vệ môi trường

  Ngày 29 tháng 06 năm 2022

  Cuối năm 2021, xã Huy Tân, huyện Phù Yên đạt chuẩn nông thôn mới và tiếp tục thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Trong đó, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, môi trường được coi là tiêu chí quan trọng, góp phần đảm bảo không gian sống xanh, sạch, đẹp cho người dân địa phương.

  Xem chi tiết
 • Chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

  Chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

  Ngày 29 tháng 06 năm 2022

  Những năm gần đây, tình hình thiên tai trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp theo chiều hướng cực đoan, trái quy luật, tần suất lớn. Với sự tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và hưởng ứng của nhân dân, công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh đã từng bước nâng cao năng lực dự báo, chủ động ứng phó; khẩn trương, kịp thời khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân.

  Xem chi tiết
 • Nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội

  Nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội

  Ngày 28 tháng 06 năm 2022

  Với mục tiêu nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quỳnh Nhai đã tích cực tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến hội viên. Đồng thời, hướng dẫn, tư vấn, giúp đỡ nhau phát triển các mô kinh tế; tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

  Xem chi tiết
 • Động lực phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

  Động lực phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

  Ngày 27 tháng 06 năm 2022

  Hiện nay, huyện Phù Yên có trên 89% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện phát triển kinh tế còn nhiều khó khăn; nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng cho các địa phương chưa đồng bộ. Cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Phù Yên rất kỳ vọng khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội khóa XIV ngày 18/11/2019 về phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; đây là động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương.

  Xem chi tiết
 • Ứng phó thách thức đứt gãy chuỗi cung ứng

  Ứng phó thách thức đứt gãy chuỗi cung ứng

  Ngày 27 tháng 06 năm 2022

  Nhờ đà hồi phục của kinh tế thế giới, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong những tháng đầu năm tương đối thuận lợi. Tính chung 5 tháng, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 153,29 tỷ USD, tăng 16,7% so cùng kỳ năm trước.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày