Văn hoá - Xã hội

 • Đẩy mạnh hỗ trợ vốn cho nông dân phát triển sản xuất

  Đẩy mạnh hỗ trợ vốn cho nông dân phát triển sản xuất

  Ngày 19 tháng 02 năm 2019

  Tính đến hết năm 2018, tổng dư nợ Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh đạt trên 45 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương ủy thác là 14,3 tỷ đồng, Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp tỉnh đạt trên 11,5 tỷ đồng, Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp huyện đạt trên 20 tỷ đồng.

  Xem chi tiết
 • Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia ở huyện biên giới

  Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia ở huyện biên giới

  Ngày 19 tháng 02 năm 2019

  Nhiều năm qua, huyện Sông Mã luôn tập trung phát triển mạng lưới trường lớp, trang thiết bị dạy học; đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học, hoàn thiện các tiêu chí xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

  Xem chi tiết
 • Chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn

  Chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn

  Ngày 19 tháng 02 năm 2019

  Thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn theo Nghị định 55/NĐ-CP của Chính phủ, Hội Nông dân huyện Mộc Châu đã phối hợp với Agribank chi nhánh huyện rà soát, sàng lọc, lập danh sách các hộ vay đảm bảo điều kiện, hướng dẫn hội viên làm hồ sơ vay để giúp người nông dân tiếp cận nhiều hơn với nguồn vốn, thúc đẩy phát triển sản xuất.

  Xem chi tiết
 • Sốp Cộp đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng

  Sốp Cộp đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng

  Ngày 19 tháng 02 năm 2019

  Xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ thường xuyên, có quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, huyện Sốp Cộp đã triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh, ngăn ngừa, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi tham nhũng.

  Xem chi tiết
 • Cải cách hành chính gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

  Cải cách hành chính gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

  Ngày 19 tháng 02 năm 2019

  Năm qua, công tác cải cách hành chính của Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch được triển khai đồng bộ trong chỉ đạo, điều hành gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Qua đó, chất lượng tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật được nâng lên; nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về thực hiện cải cách hành chính (CCHC) chuyển biến tích cực, tạo thuận lợi cho nhân dân, tổ chức đến liên hệ giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của ngành.

  Xem chi tiết
 • Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực về trồng rừng, bảo vệ rừng

  Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực về trồng rừng, bảo vệ rừng

  Ngày 19 tháng 02 năm 2019

  Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương phát động phong trào thi đua thực hiện “Tết trồng cây” ngay từ những ngày đầu năm 2019. Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực về trồng rừng, bảo vệ rừng và trồng cây phân tán để xanh đường, xanh nhà, phủ xanh đất trống, đồi trọc tạo một cảnh quan, môi trường xanh.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày