Trung tâm nước sạch & VSMTNT tỉnh Sơn La

 • Tăng cường bảo vệ tài nguyên nước

  Tăng cường bảo vệ tài nguyên nước

  Ngày 29 tháng 04 năm 2020

  Những năm qua, huyện Quỳnh Nhai đã chỉ đạo các xã trên địa bàn huyện tăng cường công tác quản lý nhà nước lĩnh vực tài nguyên nước; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ tài nguyên nước của các đơn vị, HTX thủy sản, du lịch và nhân dân trên địa bàn, góp phần bảo vệ, không để xảy ra tình trạng ô nhiễm nguồn nước.

  Xem chi tiết
 • Nhiều biện pháp thiết thực bảo vệ nguồn nước sinh hoạt

  Nhiều biện pháp thiết thực bảo vệ nguồn nước sinh hoạt

  Ngày 17 tháng 04 năm 2020

  Là một trong những xã sản xuất nông nghiệp khá lớn của huyện Thuận Châu, theo đó, nhu cầu sử dụng nước phục vụ đời sống, sản xuất và chăn nuôi là rất lớn. Xác định rõ điều đó, cấp ủy, chính quyền xã Chiềng Pha đã và đang thực hiện nhiều biện pháp thiết thực để đảm bảo nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất của người dân.

  Xem chi tiết
 • Quản lý, vận hành hiệu quả công trình cấp nước tập trung nông thôn

  Quản lý, vận hành hiệu quả công trình cấp nước tập trung nông thôn

  Ngày 20 tháng 03 năm 2020

  Những năm qua, từ nguồn vốn các chương trình: Tái định cư thủy điện Hòa Bình, 134, 135, mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vốn vay Ngân hàng Thế giới..., trên địa bàn tỉnh được đầu tư xây dựng nhiều công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn. Đến nay, toàn tỉnh có 1.451 công trình cấp nước tập trung, 92% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, 56% dân số được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn của Bộ Y tế.

  Xem chi tiết
 • Quản lý, vận hành hiệu quả công trình cấp nước tập trung nông thôn

  Quản lý, vận hành hiệu quả công trình cấp nước tập trung nông thôn

  Ngày 20 tháng 03 năm 2020

  Những năm qua, từ nguồn vốn các chương trình: Tái định cư thủy điện Hòa Bình, 134, 135, mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vốn vay Ngân hàng Thế giới..., trên địa bàn tỉnh được đầu tư xây dựng nhiều công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn. Đến nay, toàn tỉnh có 1.451 công trình cấp nước tập trung, 92% dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh, 56% dân số được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn của Bộ Y tế.

  Xem chi tiết
 • Nước sạch về bản

  Nước sạch về bản

  Ngày 31 tháng 01 năm 2020

  Tết Canh Tý 2020, hơn 800 hộ dân của các bản Hua Bó, Mường Bú, Púng Diến, bản Giàn, tiểu khu 1 và bản Cứp của xã Mường Bú (Mường La) không còn thiếu nước sinh hoạt khi công trình cấp nước sinh hoạt liên bản xã Mường Bú được đưa vào sử dụng. Hai bên đường của các bản giờ không còn cảnh những đường ống dẫn nước nhằng nhịt do người dân tự mắc nối từ các mó về dùng.

  Xem chi tiết
 • Nước sạch về bản

  Nước sạch về bản

  Ngày 31 tháng 01 năm 2020

  Tết Canh Tý 2020, hơn 800 hộ dân của các bản Hua Bó, Mường Bú, Púng Diến, bản Giàn, tiểu khu 1 và bản Cứp của xã Mường Bú (Mường La) không còn thiếu nước sinh hoạt khi công trình cấp nước sinh hoạt liên bản xã Mường Bú được đưa vào sử dụng. Hai bên đường của các bản giờ không còn cảnh những đường ống dẫn nước nhằng nhịt do người dân tự mắc nối từ các mó về dùng.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày