TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG SƠN LA

 • Công việc nhà nông tháng 5

  Công việc nhà nông tháng 5

  Ngày 01 tháng 05 năm 2019

  Xem chi tiết
 • Công việc nhà nông tháng 4

  Công việc nhà nông tháng 4

  Ngày 01 tháng 04 năm 2019

  Xem chi tiết
 • Nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ xã khó khăn

  Nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ xã khó khăn

  Ngày 05 tháng 03 năm 2019

  Với phương châm hướng về cơ sở, những năm qua, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã tích cực triển khai các chương trình chuyển giao kỹ thuật, định hướng sản xuất cho bà con vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đặc biệt, thực hiện Quyết định của UBND tỉnh về việc phân công các ngành giúp đỡ xã vùng III, xã biên giới, xã có công trên địa bàn tỉnh, từ năm 2017 đến nay, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Chiềng Pha (Thuận Châu).

  Xem chi tiết
 • Trung tâm Khuyến nông tỉnh: Mở 13 lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cho nông dân

  Trung tâm Khuyến nông tỉnh: Mở 13 lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cho nông dân

  Ngày 09 tháng 11 năm 2018

  Trong tháng 10, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã tổ chức 13 lớp bồi dưỡng tập huấn, đào tạo và hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cho 325 nông dân, trong đó, 8 lớp chăn nuôi gà an toàn sinh học cho 175 hộ nông dân huyện Yên Châu, Mai Sơn, Sông Mã, Thuận Châu và Thành phố; 3 lớp “Sản xuất rau theo GAP cơ bản” cho 90 nông dân huyện Phù Yên, Yên Châu.

  Xem chi tiết
 • Trung tâm Khuyến nông tỉnh: Tích cực giúp đỡ xã vùng cao Long Hẹ

  Trung tâm Khuyến nông tỉnh: Tích cực giúp đỡ xã vùng cao Long Hẹ

  Ngày 21 tháng 03 năm 2018

  Thực hiện Quyết định của UBND tỉnh về việc phân công các ngành giúp đỡ xã vùng III, xã biên giới, xã có công trên địa bàn tỉnh, từ năm 2008 đến nay, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Long Hẹ (Thuận Châu).

  Xem chi tiết
 • Quan tâm khuyến nông cho đồng bào vùng khó khăn

  Quan tâm khuyến nông cho đồng bào vùng khó khăn

  Ngày 14 tháng 03 năm 2018

  Thời gian qua, các chương trình khuyến nông được Trạm Khuyến nông huyện Mai Sơn quan tâm triển khai hiệu quả, nhất là hướng về vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, giúp nông dân ứng dụng tiến bộ vào sản xuất, thay đổi tập quán sản xuất từ quảng canh sang thâm canh, tăng năng suất, chất lượng cây trồng vật nuôi để nâng cao thu nhập.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày