TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG TỈNH SƠN LA

 • Ứng dụng thiết bị tiên tiến trong may công nghiệp

  Ứng dụng thiết bị tiên tiến trong may công nghiệp

  Ngày 05 tháng 10 năm 2018

  Với mục đích giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm may công nghiệp, tạo công ăn việc làm cho người lao động, năm 2018, Trung tâm Khuyến công tỉnh đã thực hiện Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong may công nghiệp” cho một số công ty may trên địa bàn tỉnh, góp phần giúp các doanh nghiệp có thêm điều kiện sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh, phát triển thương hiệu hàng may mặc trên thị trường.

  Xem chi tiết
 • Đào tạo nghề may công nghiệp cho lao động nông thôn

  Đào tạo nghề may công nghiệp cho lao động nông thôn

  Ngày 05 tháng 10 năm 2018

  Ngày 4/10, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Sơn La phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và HTX dệt may Phương Thảo tổ chức khai giảng khóa đào tạo nghề may công nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh.

  Xem chi tiết
 • Khuyến công thúc đẩy công nghiệp hóa nông nghiệp nông thôn

  Khuyến công thúc đẩy công nghiệp hóa nông nghiệp nông thôn

  Ngày 27 tháng 12 năm 2017

  Thời gian qua, hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh đã khẳng định được vai trò đối với phát triển kinh tế của các địa phương, góp phần hoàn thành những tiêu chí quan trọng trong chương trình xây dựng nông thôn mới; thực sự trở thành đòn bẩy thúc đẩy công nghiệp hóa nông nghiệp nông thôn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần không nhỏ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

  Xem chi tiết
 • Đào tạo nghề may công nghiệp đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và lao động nông thôn

  Đào tạo nghề may công nghiệp đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và lao động nông thôn

  Ngày 18 tháng 12 năm 2017

  Những năm qua, bằng nguồn vốn khuyến công quốc gia, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp.

  Xem chi tiết
 • Hiệu quả ứng dụng máy móc tiên tiến trong sản xuất cà phê bột Arabica

  Hiệu quả ứng dụng máy móc tiên tiến trong sản xuất cà phê bột Arabica

  Ngày 30 tháng 11 năm 2017

  Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có trên 9.000 ha cây cà phê đã cho thu hoạch, tập trung tại các huyện Mai Sơn, Thuận Châu và Thành phố, sản lượng đạt 12.100 tấn cà phê nhân/năm. Để hỗ trợ doanh nghiệp chế biến cà phê bột, năm 2017, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh thực hiện Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến trong sản xuất cà phê bột Arabica tại Công ty TNHH Cà phê Sơn La, thị trấn Hát Lót (Mai Sơn).

  Xem chi tiết
 • Ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất chè

  Ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất chè

  Ngày 07 tháng 11 năm 2017

  Hiện nay, trên địa bàn huyện Thuận Châu có khoảng 500 ha cây chè, với sản lượng 5.000 tấn chè búp/năm, tập trung chủ yếu ở Phổng Lái, Chiềng Pha, Phổng Lập. Tuy nhiên, hệ thống máy móc của các công ty, xưởng sản xuất hầu hết đã lạc hậu, công suất không đủ để sản xuất hết nguyên liệu.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày