Tin tức huyện Mường La

 • Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, đổi mới, phấn đấu xây dựng huyện Mường La phát triển toàn diện
 • Giám đốc HTX năng động, dám nghĩ, dám làm

  Giám đốc HTX năng động, dám nghĩ, dám làm

  Ngày 22 tháng 09 năm 2020

  Là Giám đốc HTX Nông nghiệp Mường Bú (Mường La), ông Vũ Đăng Kế, gắn kết các thành viên trong sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn và tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, góp phần tăng thu nhập cho các thành viên.

  Xem chi tiết
 • Giám đốc HTX năng động, dám nghĩ, dám làm

  Giám đốc HTX năng động, dám nghĩ, dám làm

  Ngày 22 tháng 09 năm 2020

  Là Giám đốc HTX Nông nghiệp Mường Bú (Mường La), ông Vũ Đăng Kế, gắn kết các thành viên trong sản xuất sản phẩm nông nghiệp an toàn và tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, góp phần tăng thu nhập cho các thành viên.

  Xem chi tiết
 • Đoàn kết giữ vững danh hiệu bản văn hóa

  Đoàn kết giữ vững danh hiệu bản văn hóa

  Ngày 18 tháng 09 năm 2020

  Bản Po, xã Hua Trai (Mường La) hiện có 160 hộ dân, trên cơ sở sát nhập từ 4 bản Po, Nà Sản, Nà Tòng và Nà Hoi vào cuối năm 2019. Hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với xây dựng nông thôn mới, trong đó, tập trung giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, thực hiện tốt các quy ước, hương ước về xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường, đến thời điểm hiện tại, bản Po là bản duy nhất của xã đạt danh hiệu bản văn hóa.

  Xem chi tiết
 • Mường La nâng cao chất lượng truyền thông đến cơ sở

  Mường La nâng cao chất lượng truyền thông đến cơ sở

  Ngày 17 tháng 09 năm 2020

  Thành lập tháng 8/2018, trên cơ sở sáp nhập giữa Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện và Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện Mường La từng bước đổi mới, cải tiến nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng các chương trình truyền thông và các hoạt động văn hóa - thể thao trên địa bàn.

  Xem chi tiết
 • Cải thiện sinh kế từ dịch vụ môi trường rừng ở Ngọc Chiến

  Cải thiện sinh kế từ dịch vụ môi trường rừng ở Ngọc Chiến

  Ngày 16 tháng 09 năm 2020

  Ngọc Chiến là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Mường La, những năm qua, cùng với thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Ngọc Chiến đã tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng về điều kiện tự nhiên, tài nguyên rừng, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày