Phóng sự

 • Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp

  Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp

  Ngày 20 tháng 01 năm 2022

  Sản xuất nông nghiệp ngày nay không còn phụ thuộc quá nhiều vào sự sinh trưởng và phát triển tự nhiên; ứng dụng công nghệ sinh học đã mang đến nhiều lợi ích trong việc lai tạo và đưa các loại giống mới vào sản xuất, chủ động kế hoạch sản xuất theo nhu cầu thị trường, góp phần nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm nông nghiệp.

  Xem chi tiết
 • Quan tâm việc làm cho lao động hồi hương

  Quan tâm việc làm cho lao động hồi hương

  Ngày 14 tháng 01 năm 2022

  Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động không nhỏ đến đời sống, hoạt động kinh doanh sản xuất của người lao động và các doanh nghiệp trong cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh ta nói riêng. Nhất là những lao động đi làm việc ở ngoài tỉnh trở về địa phương bị mất việc làm, cuộc sống lại càng khó khăn hơn. Các cấp, các ngành, chính quyền các địa phương trong tỉnh tích cực vào cuộc tạo việc làm cho lao động hồi hương ổn định cuộc sống, bảo đảm an sinh xã hội.

  Xem chi tiết
 • Chủ động kiểm soát, phòng ngừa trong bảo vệ môi trường

  Chủ động kiểm soát, phòng ngừa trong bảo vệ môi trường

  Ngày 14 tháng 01 năm 2022

  Năm 2021 - năm đầu tiên tỉnh Sơn La thực hiện ký cam kết giữa Chủ tịch UBND các huyện, thành phố với Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. Các địa phương cũng chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn ký cam kết với Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến nông sản về bảo vệ môi trường, xây dựng hệ thống thu gom, xử lý chất thải, không xả chất thải chưa xử lý ra môi trường.

  Xem chi tiết
 • Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh

  Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh

  Ngày 11 tháng 01 năm 2022

  Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021, tỉnh Sơn La đã triển khai đồng bộ các giải pháp, đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm và 94 nhiệm vụ cụ thể. Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã tham mưu, triển khai, hoàn thành 84/94 nhiệm vụ trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2021.

  Xem chi tiết
 • Quyết liệt đấu tranh với tội phạm đánh bạc

  Quyết liệt đấu tranh với tội phạm đánh bạc

  Ngày 10 tháng 01 năm 2022

  Bao lâu nay, những hệ lụy từ đánh bạc ai cũng biết rất rõ, song, chỉ vì hám lợi bất chính mà không ít đối tượng vẫn tham gia đánh bạc. Đáng lo ngại, đã có không ít đối tượng “túng quá làm liều” vi phạm pháp luật để có tiền đánh bạc.

  Xem chi tiết
 • “Trụ đỡ” cho nông nghiệp phát triển

  “Trụ đỡ” cho nông nghiệp phát triển

  Ngày 06 tháng 01 năm 2022

  Nhìn lại một năm với bao khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19, đã ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ nông sản trong nước và xuất khẩu. Trước bối cảnh đó, công nghiệp chế biến đã chứng minh được vai trò quan trọng, giúp nông nghiệp Sơn La vững vàng bước qua đại dịch.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày