Nông thôn mới

 • Chiềng Ban phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao

  Chiềng Ban phấn đấu đạt xã nông thôn mới nâng cao

  Ngày 18 tháng 06 năm 2019

  Là xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của huyện Mai Sơn, Chiềng Ban đã nỗ lực duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp trên tất cả các lĩnh vực, trong đó chú trọng vận động nhân dân đổi mới, phát triển các hình thức sản xuất tập thể, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập, thực hiện các tiêu chí về y tế, giáo dục... xã Chiềng Ban đang phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2020.

  Xem chi tiết
 • Hiệu quả từ Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

  Hiệu quả từ Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

  Ngày 12 tháng 06 năm 2019

  Sau 3 năm triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên triển khai hiệu quả tại cơ sở; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện 5 nội dung của Cuộc vận động gắn với thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tại địa bàn dân cư...

  Xem chi tiết
 • Bắc Yên: Hơn 44 tỷ đồng thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới

  Bắc Yên: Hơn 44 tỷ đồng thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới

  Ngày 07 tháng 06 năm 2019

  Năm 2019, huyện Bắc Yên được phân bổ hơn 44 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó, vốn đầu tư trên 35 tỷ đồng, vốn sự nghiệp gần 9 tỷ đồng; huyện đã cân đối, bố trí vốn đầu tư xây dựng 10 công trình chuyển tiếp và 181 công trình khởi công mới.

  Xem chi tiết
 • Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng nông thôn mới

  Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc trong xây dựng nông thôn mới

  Ngày 07 tháng 06 năm 2019

  Những năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sông Mã đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần từng bước hoàn thành các tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của địa phương.

  Xem chi tiết
 • Bê tông hóa đường nông thôn ở huyện vùng cao

  Bê tông hóa đường nông thôn ở huyện vùng cao

  Ngày 07 tháng 06 năm 2019

  Đường giao thông nông thôn là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới ở các địa phương, vì vậy, huyện Bắc Yên đã thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ các xã hoàn thành tiêu chí này, đến hết quý I, Bắc Yên đã bê-tông hóa trên 208 km đường trục bản, nội bản và hơn 193 km đường liên xã.

  Xem chi tiết
 • Toàn tỉnh: 91,2% xã có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa

  Toàn tỉnh: 91,2% xã có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa

  Ngày 06 tháng 06 năm 2019

  Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh đã đôn đốc các nhà thầu thi công huy động máy móc, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công các tuyến đường đến trung tâm xã; nghiệm thu đánh giá kết quả đã hoàn thành và giải ngân thanh toán đảm bảo đúng quy định.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày