Nông thôn mới

 • Nỗ lực hơn nữa trong xây dựng nông thôn mới

  Nỗ lực hơn nữa trong xây dựng nông thôn mới

  Ngày 21 tháng 10 năm 2019

  Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc Tổng kết 10 năm Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 do Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu Quốc gia tổ chức tại Nam Định ngày 19/10.

  Xem chi tiết
 • Hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới ở Mường La

  Hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới ở Mường La

  Ngày 14 tháng 10 năm 2019

  Sau 10 năm (2010-2019), thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với cách làm sáng tạo, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự thống nhất, đồng lòng của nhân dân trên địa bàn, Mường La đã đạt được những kết quả quan trọng; đến nay, bình quân đạt 10,46 tiêu chí/xã, có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

  Xem chi tiết
 • Chú trọng nâng cao thu nhập trong xây dựng nông thôn mới

  Chú trọng nâng cao thu nhập trong xây dựng nông thôn mới

  Ngày 10 tháng 10 năm 2019

  Những năm qua, tỉnh ta đã có nhiều giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa; tạo môi trường thuận lợi cho các mô hình kinh tế hoạt động hiệu quả; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút doanh nghiệp, các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn... góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động nông thôn.

  Xem chi tiết
 • Điểm nhấn xây dựng nông thôn mới trên cao nguyên

  Điểm nhấn xây dựng nông thôn mới trên cao nguyên

  Ngày 10 tháng 10 năm 2019

  Xác định tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới cùng việc thực hiện đồng bộ các tiêu chí, huyện Mộc Châu đặc biệt quan tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế vùng nông thôn; đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương... Qua đó, tạo động lực vững chắc để các xã từng bước hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng NTM.

  Xem chi tiết
 • Dấu ấn 10 năm xây dựng nông thôn mới ở Mai Sơn

  Dấu ấn 10 năm xây dựng nông thôn mới ở Mai Sơn

  Ngày 08 tháng 10 năm 2019

  Khởi đầu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Mai Sơn có 85,7% số xã đạt dưới 5 tiêu chí; có 6,3% số xã đạt từ 5-9 tiêu chí; bình quân toàn huyện đạt 2,9 tiêu chí/xã; kết cấu hạ tầng nông thôn chưa được đầu tư đồng bộ, sản xuất manh mún, tỷ lệ hộ nghèo cao... Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, bình quân các xã đạt 11,38 tiêu chí/xã, 4 xã về đích nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 3 lần so với năm 2010, đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt, diện mạo nông thôn mới nhiều khởi sắc.

  Xem chi tiết
 • Hội nghị thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận thành phố Sơn La hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019

  Hội nghị thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận thành phố Sơn La hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019

  Ngày 05 tháng 10 năm 2019

  Ngày 5/10, tại UBND thành phố Sơn La, Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020 đã phối hợp với Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia tỉnh Sơn La giai đoạn 2016-2020, tổ chức Hội nghị thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận thành phố Sơn La hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày