Nông thôn mới

 • Chiềng Khương duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới

  Chiềng Khương duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới

  Ngày 21 tháng 05 năm 2019

  Từ khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, xã Chiềng Khương (Sông Mã) đã xây dựng các giải pháp nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí theo hướng bền vững, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân địa phương.

  Xem chi tiết
 • Yên Châu phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới

  Yên Châu phát huy nội lực xây dựng nông thôn mới

  Ngày 21 tháng 05 năm 2019

  Những năm qua, huyện Yên Châu đã huy động mọi nguồn lực, lồng ghép các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần giảm nghèo bền vững. Đến nay, huyện đã có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), bình quân các xã đạt 9,35 tiêu chí/xã về xây dựng NTM.

  Xem chi tiết
 • Xây dựng nông thôn mới ở Yên Hưng

  Xây dựng nông thôn mới ở Yên Hưng

  Ngày 17 tháng 05 năm 2019

  Thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân được hưởng thụ” và “nhân dân thực hiện, Nhà nước hỗ trợ” trong xây dựng nông thôn mới, xã Yên Hưng (Sông Mã) đã nỗ lực từng bước đạt các tiêu chí, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, cải thiện đời sống người dân trên địa bàn.

  Xem chi tiết
 • Huy Bắc nỗ lực đạt chuẩn nông thôn mới

  Huy Bắc nỗ lực đạt chuẩn nông thôn mới

  Ngày 09 tháng 05 năm 2019

  Huy Bắc là một trong hai xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 của huyện Phù Yên. Với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của huyện và sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân, đến nay, xã Huy Bắc đã hoàn thành 14/19 tiêu chí, 41/49 chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới.

  Xem chi tiết
 • Chiềng Sơ phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới

  Chiềng Sơ phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới

  Ngày 02 tháng 05 năm 2019

  Những năm qua, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã Chiềng Sơ (Sông Mã) đã sử dụng hiệu quả các nguồn vốn của Nhà nước, huy động sự đóng góp của nhân dân để hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới. Đến nay, xã đã đạt 15/19 tiêu chí, tiếp tục phấn đấu trong năm 2019 đạt chuẩn nông thôn mới.

  Xem chi tiết
 • Mường Sai phấn đấu đạt các tiêu chí nông thôn mới

  Mường Sai phấn đấu đạt các tiêu chí nông thôn mới

  Ngày 30 tháng 04 năm 2019

  Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã Mường Sai (Sông Mã) đã tập trung thực hiện các tiêu chí theo đúng kế hoạch đã đề ra, tạo diện mạo nông thôn mới ngày càng khang trang, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày