Nông thôn mới

 • Đưa điện về vùng nông thôn

  Đưa điện về vùng nông thôn

  Ngày 14 tháng 03 năm 2019

  Những năm qua, tỉnh ta luôn quan tâm, dành nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng đưa điện lưới quốc gia đến các bản vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhờ có điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt, đời sống của người dân từng bước nâng cao. Không chỉ vậy, bà con còn được tiếp cận rất nhiều kỹ thuật sản xuất thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua đó, hiệu quả sản xuất được cải thiện rõ nét, năng suất, sản lượng không ngừng tăng lên, nhiều hộ đã xóa được đói, giảm nghèo, góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới.

  Xem chi tiết
 • Bản Bó Hoi đã có con đường đẹp

  Bản Bó Hoi đã có con đường đẹp

  Ngày 13 tháng 03 năm 2019

  Về bản Bó Hoi, xã Quy Hướng (Mộc Châu), chúng tôi rất ấn tượng bởi con đường bê tông chạy dọc bản mới trải rộng rãi, khang trang, đi lại thuận tiện. Để thuận lợi cho người dân đi lại và phát triển kinh tế, xã hội và hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới, bản Bó Hoi đã huy động nguồn lực trong nhân dân được trên 650 triệu đồng cùng với nguồn hỗ trợ của Nhà nước, bê tông hóa tuyến đường nội bản dài hơn 1,5 km.

  Xem chi tiết
 • Giữ vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

  Giữ vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới

  Ngày 13 tháng 03 năm 2019

  Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; huy động mọi nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện mức sống, xóa đói, giảm nghèo bền vững cho bà con nông dân. Toàn tỉnh hiện đã có 26 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân các xã đạt 10,3 tiêu chí; 9 xã đạt từ 15-18 tiêu chí và không còn xã dưới 5 tiêu chí.

  Xem chi tiết
 • Chi đoàn Văn phòng Thuận Châu: Ra quân giúp nhân dân xây dựng nông thôn mới

  Chi đoàn Văn phòng Thuận Châu: Ra quân giúp nhân dân xây dựng nông thôn mới

  Ngày 11 tháng 03 năm 2019

  Ngày 10/3, Chi đoàn Văn phòng HĐND, UBND huyện Thuận Châu đã ra quân tình nguyện tu sửa đường giao thông nông thôn liên bản, liên xã tại xã Bon Phặng và xã Nậm Lầu.

  Xem chi tiết
 • Xây dựng nông thôn mới ở Mộc Châu

  Xây dựng nông thôn mới ở Mộc Châu

  Ngày 11 tháng 03 năm 2019

  Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), bộ mặt nông thôn của các xã trên địa bàn huyện Mộc Châu đã có nhiều đổi thay tích cực. Kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, các công trình đầu tư xây dựng đã và đang phát huy hiệu quả.

  Xem chi tiết
 • Gia Phù giữ vững chuẩn nông thôn mới

  Gia Phù giữ vững chuẩn nông thôn mới

  Ngày 08 tháng 03 năm 2019

  Từ năm 2017, Gia Phù là xã đầu tiên của huyện Phù Yên hoàn thành 19/19 tiêu chí và được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đã và đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để duy trì thành tích và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày