Nông thôn mới

 • Tuổi trẻ Sông Mã xung kích xây dựng nông thôn mới

  Tuổi trẻ Sông Mã xung kích xây dựng nông thôn mới

  Ngày 29 tháng 06 năm 2020

  Với phương châm “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, những năm qua, bằng những công trình, phần việc cụ thể, cùng với sự sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, tuổi trẻ huyện Sông Mã đã có nhiều đóng góp thiết thực vào chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

  Xem chi tiết
 • Vân Hồ: Tăng cường công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

  Vân Hồ: Tăng cường công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới

  Ngày 29 tháng 06 năm 2020

  Những năm qua, công tác tuyên truyền về chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Vân Hồ đã và đang được đẩy mạnh, tạo sức lan tỏa đến các bản, tiểu khu, thu hút sự quan tâm của người dân, góp phần huy động nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình phục vụ đời sống và sản xuất của nhân dân.

  Xem chi tiết
 • Mường Giôn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới

  Mường Giôn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới

  Ngày 17 tháng 06 năm 2020

  Đến thời điểm hiện tại, xã Mường Giôn (Quỳnh Nhai) đã thực hiện xong 11/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xã đang tập trung huy động mọi nguồn lực hoàn thành các tiêu chí còn lại, phấn đấu đến năm 2021 cán đích nông thôn mới.

  Xem chi tiết
 • Nâng cao tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế

  Nâng cao tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế

  Ngày 16 tháng 06 năm 2020

  Những năm qua, ngành y tế và các địa phương đã tích cực chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện tiêu chí số 15 về y tế trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đạt chuẩn 3 chỉ tiêu về tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi và tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế.

  Xem chi tiết
 • Chiềng Khoi phấn đấu cán đích nông thôn mới

  Chiềng Khoi phấn đấu cán đích nông thôn mới

  Ngày 16 tháng 06 năm 2020

  Năm 2020, xã Chiềng Khoi (Yên Châu) phấn đấu về đích nông thôn mới, đến nay xã đã đạt 12/19 tiêu chí. Đảng bộ xã đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân để hoàn thành các tiêu chí còn lại.

  Xem chi tiết
 • Ngành Ngân hàng chung tay xây dựng nông thôn mới

  Ngành Ngân hàng chung tay xây dựng nông thôn mới

  Ngày 11 tháng 06 năm 2020

  Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, 10 năm qua, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã cân đối nguồn vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn xây dựng nông thôn mới; tạo điều kiện để các tổ chức và cá nhân tại khu vực nông thôn khai thác tiềm năng, thế mạnh địa phương để phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập và giảm nghèo bền vững.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày