Kinh tế

 • Đa lợi ích từ chuỗi giá trị nông sản an toàn

  Đa lợi ích từ chuỗi giá trị nông sản an toàn

  Ngày 21 tháng 01 năm 2022

  Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh đã kịp thời thay đổi chiến lược sản xuất, kinh doanh, thích ứng an toàn và giữ vững thị trường bằng chất lượng sản phẩm, nhờ vậy, duy trì khá ổn định các chuỗi cung ứng nông, lâm sản của tỉnh, góp phần nâng cao thu nhập, tạo việc làm cho lao động địa phương.

  Xem chi tiết
 • Cải cách môi trường kinh doanh thúc đẩy đầu tư, tăng trưởng

  Cải cách môi trường kinh doanh thúc đẩy đầu tư, tăng trưởng

  Ngày 21 tháng 01 năm 2022

  Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022. Đây được coi như kim chỉ nam định hướng phát triển kinh tế-xã hội, thích ứng linh hoạt, hiệu quả trước dịch bệnh.

  Xem chi tiết
 • Chiềng Hắc tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng

  Chiềng Hắc tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng

  Ngày 21 tháng 01 năm 2022

  Những năm qua, xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu đã tích cực chỉ đạo việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng và tìm đầu ra cho sản phẩm, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

  Xem chi tiết
 • Làm giàu từ chăn nuôi đại gia súc

  Làm giàu từ chăn nuôi đại gia súc

  Ngày 20 tháng 01 năm 2022

  Nhắc đến ông Vũ Văn Chắc, bản Co Súc, xã Song Khủa, huyện Vân Hồ nhiều người trong vùng đều biết đến, bởi ông là người rất “mát tay” chăn nuôi đại gia súc. Mô hình chăn nuôi đại gia súc của gia đình ông cho thu nhập cao được nhiều bà con trong vùng học tập, nhân rộng.

  Xem chi tiết
 • Khắc phục thực trạng lập kế hoạch cao nhưng giải ngân thấp

  Khắc phục thực trạng lập kế hoạch cao nhưng giải ngân thấp

  Ngày 20 tháng 01 năm 2022

  Sáng 19/1, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài từ số vốn chưa phân bổ và điều chỉnh, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương, giai đoạn 2021-2025, cho danh mục dự án của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (đợt 2).

  Xem chi tiết
 • “KHAI XUÂN RỘN RÀNG - ĐÓN NGÀN TÀI LỘC”

Tìm kiếm theo ngày