Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 • Học theo Bác để cống hiến, phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân

  Học theo Bác để cống hiến, phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân

  Ngày 12 tháng 06 năm 2021

  Ngày 12/6, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

  Xem chi tiết
 • Huyện ủy Mường La sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

  Huyện ủy Mường La sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

  Ngày 11 tháng 06 năm 2021

  Ngày 11/6, Huyện ủy Mường La đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; sơ kết 4 năm thực hiện Quyết định số 319-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quy định số 05-QĐ/HU của Ban Thường vụ huyện ủy về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

  Xem chi tiết
 • Lựa chọn đúng, trúng nội dung đột phá

  Lựa chọn đúng, trúng nội dung đột phá

  Ngày 11 tháng 06 năm 2021

  Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, những năm qua, Ban Thường vụ huyện ủy Phù Yên đã đăng ký thực hiện nhiều nội dung đột phá trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị, phát huy hiệu quả tích cực, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

  Xem chi tiết
 • Huyện Phù Yên sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

  Huyện Phù Yên sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

  Ngày 10 tháng 06 năm 2021

  Ngày 10/5, Huyện ủy Phù Yên đã tổ chức Hội nghị trực tuyến đến các xã, thị trấn, sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết số 04 ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Quyết định 319 của Ban Thường vụ tỉnh ủy.

  Xem chi tiết
 • Giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân

  Giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân

  Ngày 10 tháng 06 năm 2021

  Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Công an tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nghiêm túc trong toàn Đảng bộ gắn với thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong toàn lực lượng.

  Xem chi tiết
 • Nhiều cách làm hay, việc làm tốt học và làm theo Bác

  Nhiều cách làm hay, việc làm tốt học và làm theo Bác

  Ngày 09 tháng 06 năm 2021

  Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy trong Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức thực hiện sáng tạo, hiệu quả gắn với nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; trở thành công việc thường xuyên của các tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày