Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 • Việc học và làm theo Bác đã trở thành thường xuyên

  Việc học và làm theo Bác đã trở thành thường xuyên

  Ngày 06 tháng 08 năm 2021

  Những năm qua, việc tổ chức tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Sông Mã đã được triển khai kịp thời đến cán bộ, đảng viên, đoàn thể, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Việc học và làm theo Bác đã trở thành thường xuyên, liên tục và tự giác của mỗi người, ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiên tiến làm theo lời Bác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

  Xem chi tiết
 • Mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo

  Mỗi thầy cô là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo

  Ngày 04 tháng 08 năm 2021

  Chi bộ khoa Khoa học Tự nhiên - Công nghệ (Đảng bộ Trường đại học Tây Bắc) có 60 đảng viên, 2 giảng viên cao cấp, 27 giảng viên chính, 14 tiến sĩ, 38 thạc sĩ. Thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW, Chi bộ đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên tham gia học tập nghiêm túc chuyên đề của từng năm; yêu cầu viết bài thu hoạch gắn với chức năng nhiệm vụ. Ngoài ra, còn tổ chức các cuộc sinh hoạt chuyên đề để cán bộ, đảng viên tham gia thảo luận làm rõ hơn nội dung chuyên đề, liên hệ với chức trách nhiệm vụ được giao của bản thân và đăng ký cam kết phấn đấu rèn luyện thực hiện.

  Xem chi tiết
 • Sáu năm ghi danh 5.000 việc tốt

  Sáu năm ghi danh 5.000 việc tốt

  Ngày 03 tháng 08 năm 2021

  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ phường Chiềng Lề (Thành phố) đã có nhiều việc làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả; trong đó mở “Sổ ghi danh người tốt, việc tốt” đã tạo sức lan tỏa về nêu gương tới cán bộ, đảng viên và nhân dân, thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. “Sổ ghi danh người tốt, việc tốt” ở phường Chiềng Lề trở thành mô hình tiêu biểu được nhân rộng tới nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

  Xem chi tiết
 • Học Bác không cam chịu đói nghèo

  Học Bác không cam chịu đói nghèo

  Ngày 29 tháng 07 năm 2021

  Kiên cường anh dũng trong chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc, khi rời quân ngũ về với đời thường, các cựu chiến binh xã Chiềng Ban (Mai Sơn) lại tiếp tục gương mẫu chấp hành tốt chủ chương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu.

  Xem chi tiết
 • Học và làm theo Bác tạo động lực cho phát triển

  Học và làm theo Bác tạo động lực cho phát triển

  Ngày 27 tháng 07 năm 2021

  Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ huyện Mai Sơn đã lãnh đạo tổ chức thực hiện sáng tạo, hiệu quả gắn với nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương; trở thành việc làm thường xuyên của các tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

  Xem chi tiết
 • Hiệu quả những công trình, phần việc thanh niên

  Hiệu quả những công trình, phần việc thanh niên

  Ngày 19 tháng 07 năm 2021

  Những năm qua, tuổi trẻ xã Mường Lạn (Sốp Cộp) luôn ra sức thi đua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những công trình, phần việc cụ thể. Qua đó, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày