Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 • “Hợp vốn, hợp sức” theo lời Bác dạy

  “Hợp vốn, hợp sức” theo lời Bác dạy

  Ngày 09 tháng 09 năm 2021

  Những năm qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trong tỉnh đã để lại nhiều dấu ấn, ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, dần trở thành ý thức tự giác của mỗi tổ chức và từng cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động.

  Xem chi tiết
 • Học Bác nói đi đôi với làm

  Học Bác nói đi đôi với làm

  Ngày 06 tháng 09 năm 2021

  Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm, là nội dung chủ yếu, quan trọng và xuyên suốt trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ xã Chiềng Khoi (Yên Châu). Với cách làm năng động đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách nhiệm vụ và lan tỏa tới toàn thể nhân dân trong xã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng quê hương.

  Xem chi tiết
 • Thực hiện tốt nhiệm vụ QSQP, xây dựng đơn vị vững mạnh

  Thực hiện tốt nhiệm vụ QSQP, xây dựng đơn vị vững mạnh

  Ngày 27 tháng 08 năm 2021

  Những năm qua, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Ban CHQS huyện Yên Châu luôn xác định, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, gắn với thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

  Xem chi tiết
 • Tham mưu làm tốt công tác tổ chức, cán bộ

  Tham mưu làm tốt công tác tổ chức, cán bộ

  Ngày 26 tháng 08 năm 2021

  Những năm qua, Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ (Công an tỉnh) đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn đơn vị, đảng viên và cán bộ chiến sỹ học và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là đột phá về công tác tổ chức cán bộ, góp phần xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, tạo sự chuyển biến tích cực các mặt công tác của Công an Sơn La.

  Xem chi tiết
 • Tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động

  Tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động

  Ngày 19 tháng 08 năm 2021

  Đảng bộ xã Chiềng Ly, huyện Thuận Châu có 317 đảng viên sinh hoạt ở 21 chi bộ bản, trường học, trạm y tế và Công an xã. Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã đã chỉ đạo các chi bộ vận dụng vào thực tiễn địa phương, đăng ký các mô hình, việc làm cụ thể, góp phần làm chuyển biến về nhận thức và hành động chung sức xây dựng xã ngày càng phát triển.

  Xem chi tiết
 • Đồng thuận, chung sức vì quê hương giàu đẹp

  Đồng thuận, chung sức vì quê hương giàu đẹp

  Ngày 09 tháng 08 năm 2021

  Xác định rõ các khâu đột phá trong công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị; phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng NTM; cải cách hành chính; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và sự nêu gương của cán bộ, đảng viên... là cách làm của Đảng bộ xã Viêng Lán, huyện Yên Châu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày