Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 • Học và làm theo Bác ở Chi bộ Liên minh HTX tỉnh

  Học và làm theo Bác ở Chi bộ Liên minh HTX tỉnh

  Ngày 10 tháng 09 năm 2020

  Trong 4 năm (2016-2019), thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã gắn thực hiện những việc làm theo Bác với nhiệm vụ hỗ trợ các hợp tác xã thành viên hoạt động đi vào chiều sâu.

  Xem chi tiết
 • Tạo sức bật xây dựng nông thôn mới từ học và làm theo Bác

  Tạo sức bật xây dựng nông thôn mới từ học và làm theo Bác

  Ngày 04 tháng 09 năm 2020

  Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Đảng ủy xã Chiềng Lao (Mường La) đã bám sát chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, cụ thể hóa công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương và chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, diện mạo nông thôn mới trên địa bàn xã đã khởi sắc, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên.

  Xem chi tiết
 • Học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực

  Học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực

  Ngày 02 tháng 09 năm 2020

  Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh đã cụ thể hóa việc học và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với triển khai nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đối với cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

  Xem chi tiết
 • Gắn thực hiện việc làm theo Bác với các phong trào thi đua của Hội phụ nữ

  Gắn thực hiện việc làm theo Bác với các phong trào thi đua của Hội phụ nữ

  Ngày 01 tháng 09 năm 2020

  Những năm qua, Hội LHPN tỉnh đã gắn việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào, cuộc vận động của Hội, tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động, thu hút hội viên tham gia công tác hội, góp phần nâng cao vị thế của tổ chức hội các cấp.

  Xem chi tiết
 • Chuyển biến tích cực trong học và làm theo Bác ở Quỳnh Nhai

  Chuyển biến tích cực trong học và làm theo Bác ở Quỳnh Nhai

  Ngày 28 tháng 08 năm 2020

  Học và làm theo Bác bằng việc làm cụ thể, thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, huyện Quỳnh Nhai đã triển khai nhiều cách làm hay, sáng tạo, ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm theo lời Bác, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

  Xem chi tiết
 • Học và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ được giao

  Học và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ được giao

  Ngày 27 tháng 08 năm 2020

  Những năm qua, việc học tập và làm theo Bác trong Chi bộ Phòng Nội vụ huyện Yên Châu đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày