Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 • Nền nếp việc học tập và làm theo Bác

  Nền nếp việc học tập và làm theo Bác

  Ngày 24 tháng 06 năm 2022

  Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh ngày càng đi vào nền nếp, trở thành nhiệm vụ quan trọng được các chi bộ, đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

  Xem chi tiết
 • Học và làm theo Bác để xây dựng đơn vị vững mạnh

  Học và làm theo Bác để xây dựng đơn vị vững mạnh

  Ngày 23 tháng 06 năm 2022

  Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên trong đội ngũ cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua sôi nổi trong toàn quân, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

  Xem chi tiết
 • Đổi mới phong cách làm việc theo hướng gần dân, vì dân

  Đổi mới phong cách làm việc theo hướng gần dân, vì dân

  Ngày 15 tháng 06 năm 2022

  Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Đảng bộ thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên đã tập trung vào các khâu đột phá, tạo chuyển biến trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

  Xem chi tiết
 • Công an huyện Sông Mã tích cực học tập và làm theo Bác

  Công an huyện Sông Mã tích cực học tập và làm theo Bác

  Ngày 10 tháng 06 năm 2022

  Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “Học và làm theo lời Bác” ở Đảng ủy Công an Sông Mã đã đi vào nền nếp, có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo mối quan hệ mật thiết giữa lực lượng công an với nhân dân, nhất là trong giải quyết công việc, tạo động lực cho cán bộ, chiến sỹ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, bảo vệ trật tự an ninh xã hội vùng biên.

  Xem chi tiết
 • Đảng bộ xã Tông Cọ học và làm theo Bác

  Đảng bộ xã Tông Cọ học và làm theo Bác

  Ngày 06 tháng 06 năm 2022

  Đảng bộ xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu có 17 chi bộ trực thuộc, 334 đảng viên. Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể, có những cách làm thiết thực, hiệu quả gắn việc học và làm theo Bác với công tác lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

  Xem chi tiết
 • Ba khâu đột phá học và làm theo Bác ở Sông Mã

  Ba khâu đột phá học và làm theo Bác ở Sông Mã

  Ngày 02 tháng 06 năm 2022

  Thực hiện Kết luận số 01- KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy Sông Mã đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện cụ thể, với mục tiêu tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày