Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 • Không để người lao động nào bị bỏ lại phía sau

  Không để người lao động nào bị bỏ lại phía sau

  Ngày 16 tháng 09 năm 2019

  Các cấp Công đoàn cần thường xuyên nắm chắc tình hình công nhân, tâm tư nguyện vọng của người lao động, cùng chủ sử dụng lao động phối hợp với các cấp, các ngành xử lý có hiệu quả các vấn đề phát sinh, chế độ chính sách của người lao động, không để người lao động nào bị bỏ lại phía sau.

  Xem chi tiết
 • Sông Mã đoàn kết, thực hiện Di chúc của Bác

  Sông Mã đoàn kết, thực hiện Di chúc của Bác

  Ngày 04 tháng 09 năm 2019

  50 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Sông Mã luôn phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết vượt mọi khó khăn, thử thách, vận dụng sáng tạo, linh hoạt những nội dung bản Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tích cực lao động sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

  Xem chi tiết
 • Phù Yên thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Phù Yên thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Ngày 02 tháng 09 năm 2019

  50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phù Yên luôn đoàn kết, chung sức, đồng lòng đóng góp sức người, sức của trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giành độc lập, tự do cho dân tộc; năng động, sáng tạo vượt qua khó khăn, vững bước trong sự nghiệp đổi mới.

  Xem chi tiết
 • Huyện ủy Phù Yên: Hội nghị “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

  Huyện ủy Phù Yên: Hội nghị “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”

  Ngày 27 tháng 08 năm 2019

  Ngày 26/8, Huyện ủy Phù Yên đã tổ chức Hội nghị “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

  Xem chi tiết
 • Yên Châu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Yên Châu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

  Ngày 21 tháng 08 năm 2019

  Thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Yên Châu đã kế thừa, phát triển, vận dụng sáng tạo những huấn thị, chỉ dẫn quý báu của Người, cùng nhau chung sức, đồng lòng vượt qua khó khăn, thử thách, xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, cuộc sống nhân dân ngày một ấm no, hạnh phúc.

  Xem chi tiết
 • Thành ủy: Hội nghị "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"

  Thành ủy: Hội nghị "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"

  Ngày 14 tháng 08 năm 2019

  Ngày 14/8, Thành ủy đã tổ chức Hội nghị "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh". Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày