Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 • Học Bác gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương

  Học Bác gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương

  Ngày 03 tháng 01 năm 2019

  Học và làm theo Bác bằng việc làm cụ thể, thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị ở địa phương; chú trọng những mô hình, cách làm hay, sáng tạo là nội dung trọng tâm trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ huyện Quỳnh Nhai. Qua đó, đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

  Xem chi tiết
 • Phổng Lái thực hiện Chỉ thị 05 gắn với phát triển kinh tế - xã hội

  Phổng Lái thực hiện Chỉ thị 05 gắn với phát triển kinh tế - xã hội

  Ngày 14 tháng 12 năm 2018

  Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy xã Phổng Lái (Thuận Châu) đã xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt đến các chi bộ, cử các đồng chí đảng ủy viên trực tiếp xuống từng chi bộ để triển khai. Qua đó, nhận thức về học tập và làm theo Bác không chỉ tạo sự chuyển biến trong đảng viên, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức mà còn có sức lan tỏa sâu sắc trong quần chúng nhân dân về thi đua lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

  Xem chi tiết
 • Chi đoàn Điện lực Thuận Châu học và làm theo Bác

  Chi đoàn Điện lực Thuận Châu học và làm theo Bác

  Ngày 13 tháng 12 năm 2018

  Thời gian qua, Chi đoàn Điện lực Thuận Châu đã tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả, tạo sức lan tỏa lớn, sẵn sàng tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, cung ứng điện an toàn, ổn định.

  Xem chi tiết
 • Học và làm theo Bác ở Chi bộ bản Sổm Pói

  Học và làm theo Bác ở Chi bộ bản Sổm Pói

  Ngày 11 tháng 12 năm 2018

  Nhiều năm nay, xác định học tập và làm theo Bác là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cán bộ, đảng viên Chi bộ bản Sổm Pói, xã Mường Và (Sốp Cộp) nêu cao tinh thần gương mẫu đi đầu trong phong trào thi đua lao động sản xuất và sinh hoạt.

  Xem chi tiết
 • Học và làm theo Bác ở chi bộ bản Nong

  Học và làm theo Bác ở chi bộ bản Nong

  Ngày 07 tháng 11 năm 2018

  Những năm qua, Chi bộ bản Nong, xã Nặm Ét (Quỳnh Nhai) đã triển khai có hiệu quả việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực gắn liền với đời sống của người dân, góp phần giúp người dân xóa đói, giảm nghèo.

  Xem chi tiết
 • Sáng tạo trong việc học và làm theo Bác ở Quỳnh Nhai

  Sáng tạo trong việc học và làm theo Bác ở Quỳnh Nhai

  Ngày 28 tháng 09 năm 2018

  Đã thành thông lệ vào sáng thứ 2 đầu tuần, tại các chi bộ, đảng bộ thuộc Đảng bộ huyện Quỳnh Nhai lại tổ chức sinh hoạt định kỳ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều nội dung phong phú, đa dạng và bổ ích được đông đảo cán bộ, đảng viên đồng tình hưởng ứng.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày