CỤC THUẾ TỈNH SƠN LA

 • Giới thiệu sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Cục Thuế Sơn La
 • Hướng dẫn mới về thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hợp tác xã

  Hướng dẫn mới về thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế đối với hợp tác xã

  Ngày 20 tháng 06 năm 2019

  Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về hợp nhất thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế giữa cơ quan đăng ký hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và liên hiệp hợp tác xã (gọi tắt là hợp tác xã), ngày 08/04/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã. Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT đã quy định về hợp nhất thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế giữa cơ quan đăng ký hợp tác xã và cơ quan thuế đối với hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân và liên minh HTX.

  Xem chi tiết
 • Kết quả bước đầu thực hiện dịch vụ thuế điện tử eTax trên địa bàn tỉnh Sơn La

  Kết quả bước đầu thực hiện dịch vụ thuế điện tử eTax trên địa bàn tỉnh Sơn La

  Ngày 10 tháng 06 năm 2019

  Những năm qua, Cục Thuế tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế, các dịch vụ điện tử như khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, tạo bước đột phá trong cải cách thủ tục hành chính, mang lại nhiều lợi ích cho người nộp thuế. Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả kê khai, nộp thuế, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý nghĩa vụ thuế và đổi mới công tác hỗ trợ trực tuyến cho người nộp thuế, từ ngày 6/5/2019, Cục Thuế tỉnh đã chính thức triển khai dịch vụ thuế điện tử eTax đến các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn tỉnh Sơn La.

  Xem chi tiết
 • CỤC THUẾ TỈNH SƠN LA: Từ 1/4/2019 thực hiện theo mô hình tổ chức bộ máy mới

  CỤC THUẾ TỈNH SƠN LA: Từ 1/4/2019 thực hiện theo mô hình tổ chức bộ máy mới

  Ngày 19 tháng 04 năm 2019

  Thực hiện chủ trương của Đảng và Chính phủ về việc sắp xếp, thu gọn đầu mối, tinh giản biên bộ máy hành chính Nhà nước, ngay sau khi Bộ Tài chính ban hành các Quyết định về chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan Thuế các cấp, Cục Thuế tỉnh Sơn La đã rà soát, sắp sếp, bố trí kiện toàn nhân sự, xây dựng phương án điều động, luân chuyển công chức tại một số phòng thuộc cơ quan Cục Thuế theo mô hình tổ chức bộ máy mới.

  Xem chi tiết
 • Một số quy định mới về lệ phí trước bạ

  Một số quy định mới về lệ phí trước bạ

  Ngày 17 tháng 04 năm 2019

  Ngày 21/2/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 về lệ phí trước bạ. Nghị định này đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung về lệ phí trước bạ, cụ thể như sau:

  Xem chi tiết
 • Thông báo: Thời gian tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế, phí năm 2018

Tìm kiếm theo ngày