CỤC THUẾ TỈNH SƠN LA

 • Giới thiệu sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Cục Thuế Sơn La
 • Cải cách và hiện đại hóa ngành Thuế, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH

  Cải cách và hiện đại hóa ngành Thuế, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH

  Ngày 30 tháng 09 năm 2019

  Cục Thuế tỉnh Sơn La được thành lập theo Quyết định số 314 TC/QĐ/TCCB ngày 21/08/1990 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và chính thức đi vào hoạt động từ 1/10/1990. Trải qua 29 năm, tập thể cán bộ, công chức và người lao động ngành Thuế Sơn La luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vươn lên và trưởng thành về mọi mặt, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của toàn tỉnh.

  Xem chi tiết
 • Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động ngành Thuế

  Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động ngành Thuế

  Ngày 30 tháng 09 năm 2019

  Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cùng với hệ thống ngành Thuế cả nước, Cục Thuế tỉnh đã tích cực, chủ động triển khai sắp xếp tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả trong thực hiện quản lý chính sách pháp luật thuế, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương.

  Xem chi tiết
 • Tăng cường các giải pháp thu ngân sách trên địa bàn

  Tăng cường các giải pháp thu ngân sách trên địa bàn

  Ngày 26 tháng 09 năm 2019

  Năm 2019, Chi cục Thuế khu vực Sông Mã - Sốp Cộp được UBND tỉnh giao thu 104 tỷ đồng tại địa bàn huyện Sông Mã; HĐND huyện Sông Mã giao 107,2 tỷ đồng. Ngay từ đầu năm, Chi cục Thuế đã tập trung thực hiện các biện pháp, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giao.

  Xem chi tiết
 • Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân chấp hành tốt pháp luật thuế

  Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân chấp hành tốt pháp luật thuế

  Ngày 16 tháng 08 năm 2019

  Năm 2018, tỉnh ta đạt số thu ngân sách trên 5 nghìn tỷ đồng, vượt 13% so với dự toán HĐND, UBND tỉnh giao, đưa số thu ngân sách về đích trước 2 năm so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra. Kết quả này phản ánh nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân, trong đó vai trò của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn là hết sức quan trọng.

  Xem chi tiết
 • Tinh gọn tổ chức bộ máy ngành Thuế - nâng cao hiệu quả hoạt động

  Tinh gọn tổ chức bộ máy ngành Thuế - nâng cao hiệu quả hoạt động

  Ngày 05 tháng 08 năm 2019

  Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, cùng với hệ thống ngành Thuế cả nước, Cục Thuế tỉnh Sơn La đã triển khai các bước tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày