CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

 • Mai Sơn chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

  Mai Sơn chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

  Ngày 27 tháng 09 năm 2018

  Thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, công tác đào tạo nghề trên địa bàn huyện Mai Sơn luôn được quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt và đạt được những kết quả quan trọng.

  Xem chi tiết
 • Nguồn vốn ưu đãi giúp nông dân giảm nghèo

  Nguồn vốn ưu đãi giúp nông dân giảm nghèo

  Ngày 27 tháng 09 năm 2018

  Từ đầu năm đến nay, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Quỳnh Nhai đã thực hiện phân bổ kịp thời kế hoạch vốn các chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch tín dụng, giải ngân cho các xã đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tế và phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi.

  Xem chi tiết
 • Hội Nông dân Thành phố: Xóa 12 nhà dột nát cho hội viên nông dân

  Hội Nông dân Thành phố: Xóa 12 nhà dột nát cho hội viên nông dân

  Ngày 27 tháng 09 năm 2018

  Thực hiện “Chương trình chung tay xóa nhà dột nát cho hội viên nông dân nghèo”, từ năm 2014 đến nay, Hội Nông dân Thành phố đã tích cực tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân và cán bộ, hội viên nông dân tham gia đóng góp, ủng hộ, qua đó, đã xóa được 12 nhà dột nát cho các hội viên ở 7 xã, phường với tổng số tiền trên 300 triệu đồng.

  Xem chi tiết
 • Hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

  Hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

  Ngày 26 tháng 09 năm 2018

  Thực hiện Quyết định 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt “Đề án tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số”, 5 năm qua trên địa bàn tỉnh ta đã góp phần hỗ trợ nhân dân xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống.

  Xem chi tiết
 • Đồng hành cùng người nghèo

  Đồng hành cùng người nghèo

  Ngày 25 tháng 09 năm 2018

  Để người nghèo có vốn đầu tư phát triển sản xuất, những năm qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mộc Châu đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể của huyện thực hiện hiệu quả các chương trình cho vay vốn ưu đãi, đồng hành cùng người dân trên đường thoát nghèo bền vững.

  Xem chi tiết
 • Dự án giảm nghèo góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

  Dự án giảm nghèo góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

  Ngày 18 tháng 09 năm 2018

  Sau 8 năm triển khai, Dự án giảm nghèo giai đoạn II trên địa bàn huyện Bắc Yên đạt nhiều kết quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, giảm tỷ lệ hộ nghèo, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong vùng dự án.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày