CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

 • Mộc Châu: Hội LHPN huyện Mộc Châu đẩy mạnh hỗ trợ hội viên nghèo

  Mộc Châu: Hội LHPN huyện Mộc Châu đẩy mạnh hỗ trợ hội viên nghèo

  Ngày 17 tháng 10 năm 2018

  Từ đầu năm đến nay, Hội Phụ nữ Mộc Châu tích cực triển khai thực hiện công tác phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tổ chức giải ngân trên 3,3 tỷ đồng, nâng tổng số dư nợ gần 87 tỷ đồng, quản lý 73 tổ với 2.658 thành viên vay. Phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập các tổ và giải ngân cho 11 hộ vay với tổng số tiền trên 1,6 tỷ đồng, nâng tổng số vốn vay quản lý trên 10 tỷ đồng với 97 hộ vay vốn.

  Xem chi tiết
 • Điểm sáng trong công tác giảm nghèo ở Mộc Châu

  Điểm sáng trong công tác giảm nghèo ở Mộc Châu

  Ngày 17 tháng 10 năm 2018

  “Rà soát các hộ gia đình có khả năng thoát nghèo, phân công các tổ chức đoàn thể phụ trách trợ giúp theo hình thức phù hợp, cụ thể như: Hỗ trợ về bò sinh sản, nuôi gà trên đệm lót sinh học, hỗ trợ làm nhà...” là những cách làm đang được UBND thị trấn Mộc Châu thực hiện hiệu quả, góp phần giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn.

  Xem chi tiết
 • Hội LHPN huyện Mai Sơn đẩy mạnh hỗ trợ hội viên nghèo

  Hội LHPN huyện Mai Sơn đẩy mạnh hỗ trợ hội viên nghèo

  Ngày 12 tháng 10 năm 2018

  Từ đầu năm đến nay, Hội LHPN huyện Mai Sơn đã duy trì và làm tốt công tác phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội nhân ủy thác cho vay hộ nghèo, tổng dư nợ do Hội quản lý tại 20 xã, thị trấn đạt trên 110,5 tỷ đồng, cho trên 3.900 hộ vay vốn.

  Xem chi tiết
 • Mường Men nỗ lực thoát nghèo

  Mường Men nỗ lực thoát nghèo

  Ngày 03 tháng 10 năm 2018

  Xã Mường Men (Vân Hồ), hiện có 8 bản, với 430 hộ dân, 1.834 nhân khẩu, 2 dân tộc Thái, Kinh cùng sinh sống, tỷ lệ hộ nghèo còn trên 68%. Do đường giao thông cách trở, đất nông nghiệp chủ yếu là đất đồi núi khó canh tác, nên đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn. Song điều ghi nhận là, những năm qua, nhân dân trong xã đã nỗ lực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo.

  Xem chi tiết
 • Thành phố: Thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo bền vững

  Thành phố: Thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo bền vững

  Ngày 03 tháng 10 năm 2018

  Thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, từ năm 2016 đến nay, Thành phố đã huy động các nguồn lực và tổ chức thực hiện tốt các chương trình và chính sách giảm nghèo, đánh giá rà soát đúng thực tế tỷ lệ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2016-2020.

  Xem chi tiết
 • Xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi

  Xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi

  Ngày 28 tháng 09 năm 2018

  Thời gian qua, Hội Nông dân xã Hát Lót đã chủ động phối hợp với các đơn vị chuyên môn của huyện đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, cung ứng vật tư, phân bón, đặc biệt là đẩy mạnh hỗ trợ hội viên nông dân tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi đầu tư sản xuất, kinh doanh. Từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, đến nay xã Hát Lót đã trở thành vùng chuyên canh cây ăn quả an toàn đem lại thu nhập cao cho nông dân.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày