CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

 • Thành phố: Thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo bền vững

  Thành phố: Thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo bền vững

  Ngày 03 tháng 10 năm 2018

  Thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, từ năm 2016 đến nay, Thành phố đã huy động các nguồn lực và tổ chức thực hiện tốt các chương trình và chính sách giảm nghèo, đánh giá rà soát đúng thực tế tỷ lệ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2016-2020.

  Xem chi tiết
 • Xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi

  Xây dựng, nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi

  Ngày 28 tháng 09 năm 2018

  Thời gian qua, Hội Nông dân xã Hát Lót đã chủ động phối hợp với các đơn vị chuyên môn của huyện đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, cung ứng vật tư, phân bón, đặc biệt là đẩy mạnh hỗ trợ hội viên nông dân tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi đầu tư sản xuất, kinh doanh. Từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, đến nay xã Hát Lót đã trở thành vùng chuyên canh cây ăn quả an toàn đem lại thu nhập cao cho nông dân.

  Xem chi tiết
 • Mai Sơn chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

  Mai Sơn chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

  Ngày 27 tháng 09 năm 2018

  Thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, công tác đào tạo nghề trên địa bàn huyện Mai Sơn luôn được quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt và đạt được những kết quả quan trọng.

  Xem chi tiết
 • Nguồn vốn ưu đãi giúp nông dân giảm nghèo

  Nguồn vốn ưu đãi giúp nông dân giảm nghèo

  Ngày 27 tháng 09 năm 2018

  Từ đầu năm đến nay, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Quỳnh Nhai đã thực hiện phân bổ kịp thời kế hoạch vốn các chương trình tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu kế hoạch tín dụng, giải ngân cho các xã đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tế và phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi.

  Xem chi tiết
 • Hội Nông dân Thành phố: Xóa 12 nhà dột nát cho hội viên nông dân

  Hội Nông dân Thành phố: Xóa 12 nhà dột nát cho hội viên nông dân

  Ngày 27 tháng 09 năm 2018

  Thực hiện “Chương trình chung tay xóa nhà dột nát cho hội viên nông dân nghèo”, từ năm 2014 đến nay, Hội Nông dân Thành phố đã tích cực tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân và cán bộ, hội viên nông dân tham gia đóng góp, ủng hộ, qua đó, đã xóa được 12 nhà dột nát cho các hội viên ở 7 xã, phường với tổng số tiền trên 300 triệu đồng.

  Xem chi tiết
 • Hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

  Hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

  Ngày 26 tháng 09 năm 2018

  Thực hiện Quyết định 2214/QĐ-TTg ngày 14/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt “Đề án tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số”, 5 năm qua trên địa bàn tỉnh ta đã góp phần hỗ trợ nhân dân xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày