CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

 • Giải ngân trên 3.000 tỷ đồng nguồn vốn vay chính sách ưu đãi

  Giải ngân trên 3.000 tỷ đồng nguồn vốn vay chính sách ưu đãi

  Ngày 04 tháng 06 năm 2019

  Thực hiện mục tiêu giảm nghèo, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh đã tập trung huy động các nguồn vốn nhằm đảm bảo vốn vay cho các huyện nghèo giúp người dân và doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập.

  Xem chi tiết
 • Hiệu quả từ chính sách giảm nghèo ở Bắc Yên

  Hiệu quả từ chính sách giảm nghèo ở Bắc Yên

  Ngày 03 tháng 06 năm 2019

  Là một trong 61 huyện nghèo trong cả nước được thụ hưởng Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về chính sách hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững, những năm gần đây, huyện Bắc Yên đã và đang tổ chức triển khai với nhiều giải pháp tích cực để các xã nghèo từng bước phát triển.

  Xem chi tiết
 • Yên Châu - Đánh giá, chấm điểm sản phẩm OCOP cấp huyện

  Yên Châu - Đánh giá, chấm điểm sản phẩm OCOP cấp huyện

  Ngày 31 tháng 05 năm 2019

  Ngày 31/5, huyện Yên Châu đã tổ chức Hội đồng đánh giá, chấm điểm sản phẩm OCOP cấp huyện, một trong những nội dung trong chương trình Lễ hội xoài Yên Châu 2019 và Công nhận nhãn hiệu chứng nhận chuối Yên Châu.

  Xem chi tiết
 • Diện mạo mới từ Nghị quyết 30a

  Diện mạo mới từ Nghị quyết 30a

  Ngày 22 tháng 05 năm 2019

  Thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững, tỉnh ta có 5 huyện được thụ hưởng chương trình (huyện nghèo), gồm: Phù Yên, Bắc Yên, Mường La, Quỳnh Nhai và Sốp Cộp. Sau 10 năm thực hiện, bộ mặt nông thôn các địa phương thụ hưởng chương trình đã có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống đồng bào được cải thiện và nâng cao.

  Xem chi tiết
 • Sở Thông tin và Truyền thông Sơn La: Ký kết tuyên truyền Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” và “Thông tin đối ngoại” năm 2019

  Sở Thông tin và Truyền thông Sơn La: Ký kết tuyên truyền Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” và “Thông tin đối ngoại” năm 2019

  Ngày 16 tháng 05 năm 2019

  Ngày 16/5, Sở Thông tin và Truyền thông Sơn La thông đã tổ chức Ký kết tuyên truyền Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” và “Thông tin đối ngoại” năm 2019. Dự ký kết có lãnh đạo các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương trên địa bàn; Trung tâm Truyền thông - Văn hoá các huyện Phù Yên, Bắc Yên, Vân Hồ và thành phố Sơn La.

  Xem chi tiết
 • Phụ nữ Vân Hồ tích cực phát triển kinh tế

  Phụ nữ Vân Hồ tích cực phát triển kinh tế

  Ngày 22 tháng 10 năm 2018

  Trên con đường dẫn vào trung tâm huyện Vân Hồ, không khó để người đi đường nhận ra hệ thống nhà lưới trồng rau được đầu tư hiện đại. Được biết, đây là khu nhà lưới trồng rau theo tiêu chuẩn VietGAP của HTX rau an toàn Vân Hồ. Dừng xe trước hệ thống nhà lưới, chúng tôi gặp chị Mùi Thị Hương ở bản Hang Trùng 1, xã Vân Hồ, thành viên HTX rau an toàn Vân Hồ, chị Hương, chia sẻ: Gia đình tôi trước đây trồng ngô và lúa, lao động vất vả nhưng cũng chỉ đủ ăn. Năm 2015, gia đình tôi tham gia HTX rau an toàn Vân Hồ, với 500 m2 nhà lưới được huyện hỗ trợ và 1.200 m² đất ruộng chuyển đổi sang trồng rau. Mỗi năm trừ chi phí gia đình thu lời gần 100 triệu đồng, so với trồng lúa thì hiệu quả cao hơn rất nhiều, thu nhập ổn định.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày