Cải cách hành chính

 • Tạo đột phá trong thủ tục hành chính về lĩnh vực xây dựng

  Tạo đột phá trong thủ tục hành chính về lĩnh vực xây dựng

  Ngày 25 tháng 09 năm 2019

  Xác định cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá trong quản lý hoạt động xây dựng và phát triển đô thị, Sở Xây dựng đã triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, rút ngắn thời gian giải quyết, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

  Xem chi tiết
 • Quỳnh Nhai: Hội thi tìm hiểu về công tác cải cách hành chính năm 2019

  Quỳnh Nhai: Hội thi tìm hiểu về công tác cải cách hành chính năm 2019

  Ngày 15 tháng 09 năm 2019

  Ngày 13/9, UBND huyện Quỳnh Nhai đã tổ chức Hội thi tìm hiểu về công tác cải cách hành chính năm 2019. Tham gia Hội thi có 16 đội, với 155 thí sinh, thuộc các xã, khối đảng, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp, cơ quan ngành dọc, khối nội chính và khối cơ quan chuyên môn UBND huyện.

  Xem chi tiết
 • Nâng cao vai trò quản lý Nhà nước lĩnh vực TN&MT

  Nâng cao vai trò quản lý Nhà nước lĩnh vực TN&MT

  Ngày 12 tháng 09 năm 2019

  Sau hơn 1 năm thực hiện Quyết định số 1525/QĐ-UBND, ngày 25/6/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Đề án kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối bên trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức bộ máy của Sở Tài nguyên và Môi trường đã đi vào hoạt động nền nếp, góp phần tích cực trong công tác quản lý nhà nước các lĩnh vực tài nguyên, môi trường, thúc đẩy kinh tế, xã hội của tỉnh phát triển bền vững.

  Xem chi tiết
 • Mường Sại thực hiện hiệu quả công tác sáp nhập bản

  Mường Sại thực hiện hiệu quả công tác sáp nhập bản

  Ngày 26 tháng 08 năm 2019

  Đến hết tháng 7/2019, xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai đã hoàn thành công tác sáp nhập 20 bản thành 8 bản; việc sáp nhập bản đã nhận được sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

  Xem chi tiết
 • Tập huấn sử dụng hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch và số hóa sổ hộ tịch

  Tập huấn sử dụng hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch và số hóa sổ hộ tịch

  Ngày 20 tháng 08 năm 2019

  Ngày 20/8, Sở Tư pháp đã tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch và số hóa sổ hộ tịch cho 30 học viên là cán bộ công chức thuộc Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã của huyện Quỳnh Nhai và Thành phố.

  Xem chi tiết
 • Trên 22.800 lượt thủ tục hành chính được trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

  Trên 22.800 lượt thủ tục hành chính được trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích

  Ngày 13 tháng 08 năm 2019

  Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, 7 tháng qua, Bưu điện tỉnh đã phối hợp với 27 sở, ban, ngành và Trung tâm hành chính công các huyện thực hiện dịch vụ bưu chính công ích.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày