Chung tay cải cách hành chính

 • Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ

  Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ

  Ngày 16 tháng 12 năm 2019

  Nằm trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2011-2020, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ được xác định là nhiệm vụ quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tại các địa phương, đơn vị. Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương triển khai nhiều giải pháp siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và niềm mong đợi của nhân dân.

  Xem chi tiết
 • Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI

  Nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI

  Ngày 10 tháng 12 năm 2019

  Với mục tiêu đánh giá chất lượng thực thi các thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thực thi các thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp, góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh, tăng tính hấp dẫn của môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh ta, tháng 7/2018, Đề tài “Nghiên cứu nâng cao chất lượng thực thi các thủ tục hành chính đối với các doanh nghiệp, góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Sơn La” được triển khai thực hiện.

  Xem chi tiết
 • Tiện ích phần mềm thống kê y tế điện tử

  Tiện ích phần mềm thống kê y tế điện tử

  Ngày 28 tháng 11 năm 2019

  Những năm qua, ngành Y tế tỉnh ta đã quan tâm công tác ứng dụng công nghệ thông tin, trong đó tập trung triển khai hiệu quả phần mềm thống kê y tế điện tử vào hoạt động của các đơn vị y tế, tạo sự liên kết, thuận lợi trong công tác thống kê, báo cáo, quản lý hoạt động khám, chữa bệnh và việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia của ngành trên địa bàn.

  Xem chi tiết
 • Kiểm tra đột xuất việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại một số đơn vị

  Kiểm tra đột xuất việc thực hiện công tác cải cách hành chính tại một số đơn vị

  Ngày 21 tháng 11 năm 2019

  Ngày 21/11, Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh về thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 đã kiểm tra đột xuất việc thực hiện công tác CCHC, hoạt động công vụ, công chức tại các xã: Chiềng Kheo, Chiềng Mai (Mai Sơn); phường Chiềng Sinh (Thành phố) và một số sở: Nông nghiệp và PTNT, Giao thông Vận tải.

  Xem chi tiết
 • Mường La nâng cao chất lượng công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo

  Mường La nâng cao chất lượng công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo

  Ngày 18 tháng 11 năm 2019

  Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ quan trọng, từ đầu năm đến nay, Ban Tiếp công dân huyện Mường La đã tăng cường phối hợp với Thanh tra huyện và các đơn vị liên qua tham mưu cho UBND huyện thành lập các tổ rà soát và các đoàn công tác nắm tình hình, tâm tư của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban chuyên môn, các xã, thị trấn nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân.

  Xem chi tiết
 • Đảng bộ huyện Mường La: Lãnh đạo sắp xếp tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động

  Đảng bộ huyện Mường La: Lãnh đạo sắp xếp tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động

  Ngày 05 tháng 11 năm 2019

  Tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, chính quyền tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; các trường học, các bản, tiểu khu sáp nhập phù hợp, thuận lợi trong quá trình hoạt động; giảm mạnh số lượng biên chế công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp bản... Đây là những kết quả cơ bản của Đảng bộ huyện Mường La sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số19-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày