Chung tay cải cách hành chính

 • Tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng đào tạo

  Tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng đào tạo

  Ngày 03 tháng 01 năm 2020

  Cụ thể hóa Đề án kiện toàn, sắp xếp các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh, tháng 6/2019, Trường Cao đẳng Nông Lâm Sơn La chính thức sáp nhập vào Trường Cao đẳng Sơn La. Sau một thời gian sáp nhập, bước đầu đã phát huy hiệu quả tích cực, nổi bật là tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.

  Xem chi tiết
 • Công bố 19 Nghị quyết của UBTVQH về sắp xếp các đơn vị hành chính và nhân sự

  Công bố 19 Nghị quyết của UBTVQH về sắp xếp các đơn vị hành chính và nhân sự

  Ngày 31 tháng 12 năm 2019

  Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV vừa ban hành một số Nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính thuộc 12 tỉnh và nhân sự Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, các tỉnh: Hưng Yên, Ninh Bình, Lai Châu, Bình Phước.

  Xem chi tiết
 • Chiềng Sơ thực hiện tốt công tác cải cách hành chính

  Chiềng Sơ thực hiện tốt công tác cải cách hành chính

  Ngày 23 tháng 12 năm 2019

  Với mục tiêu tạo điều kiện cho các tổ chức và cá nhân đến làm thủ tục hành chính thuận lợi, thời gian qua, UBND xã Chiềng Sơ (Sông Mã) đã tăng cường triển khai thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, tạo sự chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

  Xem chi tiết
 • “Cánh tay nối dài” của chính quyền trong cải cách thủ tục hành chính

  “Cánh tay nối dài” của chính quyền trong cải cách thủ tục hành chính

  Ngày 19 tháng 12 năm 2019

  Thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Chính phủ về tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ công ích và Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), Bưu điện tỉnh đã và đang từng bước trở thành “cánh tay nối dài” của chính quyền trong cải cách TTHC, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp.

  Xem chi tiết
 • Bộ phận một cửa ở Mường Khoa: Trách nhiệm và thân thiện

  Bộ phận một cửa ở Mường Khoa: Trách nhiệm và thân thiện

  Ngày 17 tháng 12 năm 2019

  Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục, hồ sơ nhanh gọn, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân, xã Mường Khoa (Bắc Yên) chú trọng đẩy mạnh công tác cải cách hành chính.

  Xem chi tiết
 • Nâng cao chất lượng công tác văn thư, lưu trữ

  Nâng cao chất lượng công tác văn thư, lưu trữ

  Ngày 17 tháng 12 năm 2019

  Những năm qua, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo Viện Kiểm sát hai cấp thực hiện tốt công tác văn thư, lưu trữ, góp phần quản lý, chỉ đạo, điều hành, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính tư pháp của ngành.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày