Chung tay cải cách hành chính

 • Mường La nâng cao chất lượng công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo

  Mường La nâng cao chất lượng công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo

  Ngày 18 tháng 11 năm 2019

  Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ quan trọng, từ đầu năm đến nay, Ban Tiếp công dân huyện Mường La đã tăng cường phối hợp với Thanh tra huyện và các đơn vị liên qua tham mưu cho UBND huyện thành lập các tổ rà soát và các đoàn công tác nắm tình hình, tâm tư của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn; làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban chuyên môn, các xã, thị trấn nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân.

  Xem chi tiết
 • Đảng bộ huyện Mường La: Lãnh đạo sắp xếp tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động

  Đảng bộ huyện Mường La: Lãnh đạo sắp xếp tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động

  Ngày 05 tháng 11 năm 2019

  Tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, chính quyền tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; các trường học, các bản, tiểu khu sáp nhập phù hợp, thuận lợi trong quá trình hoạt động; giảm mạnh số lượng biên chế công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách cấp bản... Đây là những kết quả cơ bản của Đảng bộ huyện Mường La sau 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số19-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

  Xem chi tiết
 • Ổn định bộ máy, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị

  Ổn định bộ máy, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị

  Ngày 24 tháng 10 năm 2019

  Được sắp xếp, sáp nhập lại từ tháng 4/2019, Chi cục Thuế khu vực Mai Sơn - Yên Châu nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, thực hiện đầy đủ chức năng quản lý thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác trên địa bàn, đưa hoạt động của đơn vị đi vào nền nếp...

  Xem chi tiết
 • Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất bản, phát hành

  Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất bản, phát hành

  Ngày 10 tháng 10 năm 2019

  Hội thảo "Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất bản, phát hành, đáp ứng yêu cầu cách mạng công nghệ 4.0" nhằm cung cấp những luận cứ khoa học và cơ sở thực tiễn của hoạt động xuất bản, phát hành cho các cơ quan chỉ đạo, quản lý Nhà nước xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách phù hợp...

  Xem chi tiết
 • Hồng Ngài đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính

  Hồng Ngài đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính

  Ngày 07 tháng 10 năm 2019

  Những năm gần đây, nhờ sự vào cuộc quyết liệt, tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương với nhiều giải pháp đồng bộ, công tác cải cách hành chính, giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên đã đạt được kết quả tích cực, được các tổ chức, cá nhân đánh giá cao.

  Xem chi tiết
 • Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động ngành Thuế

  Tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động ngành Thuế

  Ngày 30 tháng 09 năm 2019

  Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cùng với hệ thống ngành Thuế cả nước, Cục Thuế tỉnh đã tích cực, chủ động triển khai sắp xếp tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả trong thực hiện quản lý chính sách pháp luật thuế, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày