Chung tay cải cách hành chính

 • Ứng dụng công nghệ trong điều hành, quản lý phương tiện vận tải

  Ứng dụng công nghệ trong điều hành, quản lý phương tiện vận tải

  Ngày 12 tháng 07 năm 2019

  Trong những năm qua, hoạt động vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh ta phát triển mạnh, các phương tiện kinh doanh vận tải gia tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng, đã cơ bản đáp ứng được nhu cầu về vận chuyển hàng hóa, hành khách, phục vụ giao lưu văn hóa, phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

  Xem chi tiết
 • Tạo sự đồng thuận khi sáp nhập xóm, bản ở Mường Giàng

  Tạo sự đồng thuận khi sáp nhập xóm, bản ở Mường Giàng

  Ngày 11 tháng 07 năm 2019

  Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; trên cơ sở văn bản hướng dẫn của cấp trên, Đảng ủy xã Mường Giàng (Quỳnh Nhai) đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc sắp xếp các xóm, bản, bảo đảm quy mô diện tích, dân số đúng quy định, tạo được sự đồng thuận của người dân.

  Xem chi tiết
 • Cải cách thủ tục hành chính ở huyện biên giới

  Cải cách thủ tục hành chính ở huyện biên giới

  Ngày 13 tháng 06 năm 2019

  Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, tạo thuận lợi cho người dân, các tổ chức và doanh nghiệp trong và ngoài huyện hoạt động, huyện Sông Mã tập trung chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn.

  Xem chi tiết
 • Làm tốt công tác tham mưu quy hoạch tổ chức bộ máy

  Làm tốt công tác tham mưu quy hoạch tổ chức bộ máy

  Ngày 05 tháng 06 năm 2019

  Xác định rõ trách nhiệm, Phòng Tổ chức cán bộ (Sở Y tế) luôn thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, đề xuất và thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, chế độ chính sách và bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần hoàn thiện quy chế làm việc, tăng cường mối quan hệ công tác giữa các đơn vị trong và ngoài ngành.

  Xem chi tiết
 • Tỉnh Sơn La đứng đầu chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và xếp thứ 17 về chỉ số cải cách hành chính năm 2018

  Tỉnh Sơn La đứng đầu chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và xếp thứ 17 về chỉ số cải cách hành chính năm 2018

  Ngày 24 tháng 05 năm 2019

  Chiều ngày 24/5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR Index) và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2018 (SIPAS). Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

  Xem chi tiết
 • Phù Yên triển khai Đề án sắp xếp, sáp nhập bản

  Phù Yên triển khai Đề án sắp xếp, sáp nhập bản

  Ngày 21 tháng 05 năm 2019

  Thực hiện Nghị quyết số 115/NQ-HĐND ngày 28/2/2018 của HĐND tỉnh về sáp nhập và đặt tên bản, xóm, tiểu khu, tổ dân phố (gọi chung là bản) trên địa bàn tỉnh đợt 1 năm 2019, qua rà soát, huyện Phù Yên có 320 bản, khối cần sáp nhập. Theo Đề án được phê duyệt, năm 2019, huyện sẽ thực hiện sáp nhập 240 bản, khối phố thành 111 bản, khối phố, giữ nguyên 80 bản, sau sáp nhập giảm được 129 bản, khối phố. Theo đó, số lượng người hoạt động bán chuyên trách ở bản, khối phố cũng sẽ giảm 1.548 người.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày