Cải cách hành chính

 • Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thành ủy: Triển khai nhiệm vụ công tác quý III năm 2020

  Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thành ủy: Triển khai nhiệm vụ công tác quý III năm 2020

  Ngày 18 tháng 06 năm 2020

  Ngày 18/6, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp thành ủy tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện công tác Cải cách tư pháp quý II, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý III năm 2020.

  Xem chi tiết
 • Sắp xếp, tinh gọn bộ máy các cơ quan, đơn vị

  Sắp xếp, tinh gọn bộ máy các cơ quan, đơn vị

  Ngày 18 tháng 06 năm 2020

  Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, tỉnh ta đã tích cực triển khai và xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm với lộ trình, bước đi vững chắc, đáp ứng yêu cầu, phù hợp với thực tiễn của địa phương.

  Xem chi tiết
 • Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020

  Tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020

  Ngày 17 tháng 06 năm 2020

  Ngày 17/6, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) tỉnh đã chủ trì Hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020; định hướng giai đoạn 2021-2030. Dự Hội nghị có đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh; đại diện Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác CCHC.

  Xem chi tiết
 • Đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ sau sáp nhập

  Đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ sau sáp nhập

  Ngày 17 tháng 06 năm 2020

  Tính đến 1/6/2020, tổng số hồ sơ đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cần đăng ký biến động trên địa bàn tỉnh là 1.427 hồ sơ (riêng Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận, đăng ký biến động và trả kết quả 1.217 hồ sơ), giúp công tác quản lý, sử dụng tài sản công cũng như quản lý sử dụng đất đai của tỉnh đảm bảo quy định của pháp luật hiện hành, không để xảy ra tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến đất đai.

  Xem chi tiết
 • Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Nông nghiệp và PTNT

  Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Nông nghiệp và PTNT

  Ngày 16 tháng 06 năm 2020

  Ngày 16/6, Đoàn kiểm tra liên ngành về cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh Sơn La đã kiểm tra công tác CCHC tại Sở Nông nghiệp và PTNT.

  Xem chi tiết
 • Ổn định hoạt động của bản, tiểu khu sau sáp nhập ở Thuận Châu

  Ổn định hoạt động của bản, tiểu khu sau sáp nhập ở Thuận Châu

  Ngày 05 tháng 06 năm 2020

  Là huyện có số bản, tiểu khu chưa đạt chuẩn phải thực hiện sáp nhập nhiều nhất tỉnh, nên Thuận Châu đã tổ chức rà soát kỹ lưỡng, thận trọng, đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo tinh thần Nghị quyết 18, không để ảnh hưởng tới đời sống, sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày