Cải cách hành chính

 • Kiểm tra CCHC, chấn chỉnh việc thực thi công vụ

  Kiểm tra CCHC, chấn chỉnh việc thực thi công vụ

  Ngày 16 tháng 09 năm 2021

  Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2020 của tỉnh Sơn La được Bộ Nội vụ đánh giá đạt 84,84%, tăng 2,91%, tăng 3 bậc so với năm 2019; xếp thứ 20/63 tỉnh, thành phố; đứng thứ 5/14 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc. Với mục tiêu tiếp tục cải thiện chỉ số PAR INDEX, tỉnh Sơn La tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ CCHC tại các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị.

  Xem chi tiết
 • Phát huy dân chủ ở cơ sở, tạo động lực cho quá trình phát triển

  Phát huy dân chủ ở cơ sở, tạo động lực cho quá trình phát triển

  Ngày 31 tháng 08 năm 2021

  Quy chế dân chủ ở cơ sở đã được cụ thể hóa bằng hương ước, quy ước ở bản, tiểu khu và thực sự đi vào đời sống của nhân dân, tăng cường tình đoàn kết, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn. Vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng tiếp tục được phát huy; tập trung giám sát kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo... góp phần chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Đó là kết quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong các loại hình cơ sở tại huyện Yên Châu.

  Xem chi tiết
 • Công khai, rõ ràng, giải quyết nhanh các thủ tục hành chính

  Công khai, rõ ràng, giải quyết nhanh các thủ tục hành chính

  Ngày 26 tháng 08 năm 2021

  Những năm qua, xã Chiềng Sơn (Mộc Châu) đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức và công dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

  Xem chi tiết
 • Kiểm tra công tác CCHC tại Sở Khoa học và Công nghệ

  Kiểm tra công tác CCHC tại Sở Khoa học và Công nghệ

  Ngày 23 tháng 08 năm 2021

  Ngày 23/8, Đoàn kiểm tra liên ngành về cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 của tỉnh Sơn La đã kiểm tra công tác CCHC tại Sở Khoa học và Công nghệ.

  Xem chi tiết
 • Kiểm tra cải cách hành chính tại huyện Mộc Châu

  Kiểm tra cải cách hành chính tại huyện Mộc Châu

  Ngày 20 tháng 08 năm 2021

  Ngày 20/8, Đoàn kiểm tra liên ngành về cải cách hành chính của tỉnh đã kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Mộc Châu.

  Xem chi tiết
 • Lấy sự hài lòng của khách hàng làm trung tâm

  Lấy sự hài lòng của khách hàng làm trung tâm

  Ngày 20 tháng 08 năm 2021

  Đề cao công tác cải cách hành chính, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỉnh đã tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong thực thi công vụ; đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình xử lý, giảm thời gian thực hiện, chi phí phát sinh; đưa vào sử dụng các ứng dụng hiện đại, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

  Xem chi tiết

Tìm kiếm theo ngày