Yên Châu: Tập huấn kiến thức nâng cao năng lực quản lý, hoạt động của các HTX

Ngày 22 tháng 10 năm 2019

Ngày 22/10, UBND huyện Yên Châu tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức nâng cao năng lực quản lý, hoạt động của các HTX trên địa bàn.


 

Hội nghị tập huấn kiến thức nâng cao năng lực quản lý, hoạt động của các HTX trên địa bàn huyện Yên Châu. 

Ảnh: Hoàng Trang (Trung tâm TTVH Yên Châu)Tại Hội nghị, gần 670 học viên là thành viên của 46 HTX trên địa bàn huyện đã được truyền đạt các kiến thức về: Những nội dung cơ bản của Luật Hợp tác xã năm 2012; xây dựng điều lệ HTX; phương án sản xuất kinh doanh của HTX; quy trình thành lập và quyền của các thành viên; một số nội dung quản trị HTX; kỹ năng hoạch định chiến lược phát triển HTX; hướng dẫn đăng ký, quản lý hóa đơn, báo cáo thuế…


Hội nghị tập huấn nhằm giúp cho cán bộ quản lý các HTX nắm vững cách thức tổ chức quản lý hoạt động đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012; nâng cao, mở rộng kiến thức thực tiễn, góp phần đẩy mạnh phong trào HTX ở địa phương; đặc biệt là phát triển mô hình sản xuất của HTX ngày càng hiệu quả.


Lớp tập huấn diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 22-24/10/2019.

Tìm kiếm theo ngày