Xây dựng tổ chức Hội và phong trào nông dân sâu rộng, thiết thực

Ngày 12 tháng 09 năm 2018

Thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân nhiệm kỳ 2013 - 2018, Hội Nông dân tỉnh đã thực hiện đạt và vượt 11/13 chỉ tiêu, trong đó một số chỉ tiêu đạt kết quả cao như: 100% hội nông dân các huyện, thành phố đạt khá và vững mạnh; 100% chi hội có quỹ hội; mức quỹ hội bình quân đạt 57.000 đồng/hội viên/năm; Quỹ hỗ trợ nông dân tăng trưởng bình quân 32.3%/năm; 100% hội nông dân cấp huyện tổ chức hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân; 100% hội nông dân đăng ký cam kết thực hiện 4 không về ma túy; Hội Nông dân trực tiếp hoặc phối hợp tổ chức dạy nghề cho trên 15.800 lượt hội viên; hàng năm Hội Nông dân phối hợp tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 77.000 lượt nông dân; hàng năm, các cấp hội tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân và cán bộ, hội viên nông dân quyên góp ủng hộ xóa 37 nhà dột nát cho hội viên nông dân nghèo (chỉ tiêu này được bổ sung tại Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội tháng 10/2015); 60% số hộ nông dân đăng ký đạt gia đình văn hóa.


 

Đoàn cán bộ Hội Nông dân tỉnh tham quan mô hình trồng cây ăn quả của gia đình ông Đặng Đình Thị,

bản Hoa Mai, xã Chiềng Ban (Mai Sơn). Ảnh: Huy Ngoan


5 năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, giai cấp nông dân Sơn La đã đoàn kết, phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, vượt mọi khó khăn thách thức, khai thác tiềm năng, thế mạnh, tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII đã đề ra, góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng  - an ninh của tỉnh.


Bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân tỉnh Sơn La lần thứ VIII, các cấp Hội đã tích cực, chủ động, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân. Các chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân hàng năm cơ bản đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội đề ra.


Công tác xây dựng tổ chức Hội được quan tâm, toàn tỉnh có 198/204 xã, phường, thị trấn có tổ chức Hội, với 160.504 hội viên sinh hoạt tại 3.232 chi hội. 100% cán bộ, hội viên, nông dân trong toàn tỉnh được tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, với nhiều hình thức phong phú, sinh động, phù hợp... Quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn và lý luận cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ cơ sở, từng bước đáp ứng yêu cầu về trình độ cán bộ theo quy định. Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội đã phối hợp tổ chức 92 lớp bồi dưỡng, tập huấn cho 6.958 lượt học viên tham gia; Hội Nông dân tỉnh phối hợp Trường cán bộ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trường Chính trị tỉnh tổ chức đào tạo lớp trung cấp công tác xã hội chuyên ngành Nông dân và Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính cho 71 học viên là chủ tịch, phó chủ tịch và cán bộ nguồn cơ sở; tập huấn nghiệp vụ cho 70 học viên là cán bộ hội cấp tỉnh và cấp huyện, thành phố.


Thực hiện 3 phong trào thi đua yêu nước của hội nông dân, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Phong trào có sức lan tỏa, thu hút đông đảo hội viên, nông dân tham gia, ngày càng đi vào chiều sâu và có nền nếp. Bình quân hàng năm có trên 100.000 hộ nông dân đăng ký danh hiệu hộ nông dân SXKD giỏi các cấp. Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được hội viên, nông dân hưởng ứng tích cực, đã hiến gần 300.000 m² đất, đóng góp hơn 177 tỷ đồng và 46.000 ngày công lao động làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng, nhà văn hóa, phòng học... Hằng năm, đã có trên 121.000 hộ nông dân đăng ký và qua bình xét, có 69.932 hộ được công nhận đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Bên cạnh đó, Hội đã vận động hội viên nông dân giúp đỡ 5.239 hộ hội viên nghèo, thông qua việc giúp ngày công, tiền vốn, kinh nghiệm làm ăn, vật liệu, cây con giống trị giá 30 tỷ đồng; vận động các tổ chức, cá nhân và cán bộ, hội viên đóng góp xây dựng 162 nhà “Mái ấm Hội Nông dân”, mỗi nhà hỗ trợ từ 25 - 30 triệu đồng.


Mở rộng và nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất. 5 năm qua đã có trên 15.000 lao động nông thôn được tập huấn về kiến thức, kỹ năng trồng trọt, thú y, nuôi trồng nấm, dệt thổ cẩm, nghề xây dựng, điện dân dụng... Phối hợp với Công ty cổ phần phân bón Dụ Tường xây dựng 93 mô hình chuyển giao khoa học công nghệ mới cho nông dân và 11 HTX nông nghiệp; chuyển giao công nghệ sản xuất cà chua thương phẩm chất lượng cao theo hướng VietGAP với quy mô 4 ha cho 41 hộ nông dân tham gia.


Đặc biệt, Hội Nông dân  đã tích cực phát triển các hình thức kinh tế tập thể; phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh đẩy mạnh phát triển các hình thức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp, nông thôn, đã tổ chức 5 Hội nghị tư vấn thành lập HTX, tập huấn nghiệp vụ quản lý Hợp tác xã cho 240 sáng lập viên; tư vấn, hướng dẫn, thành lập mới 16 Hợp tác xã; 315 hợp tác xã nông nghiệp; 52 tổ hợp tác nông nghiệp với 937 tổ viên và 1.040 lao động. Năm 2017, 2018 đã phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ tỉnh ủy tổ chức đánh giá, gặp mặt các hộ gia đình, doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất và kinh doanh tiêu biểu trong lĩnh vực nông nghiệp (17 doanh nghiệp,78 hợp tác xã có thu nhập bình quân trong trồng trọt từ 200 triệu đồng/ha/năm từ đất sản xuất, nuôi thủy sản 1 tỷ đồng/ha mặt nước trở lên và 1.109 hộ gia đình có thu nhập trong trồng trọt từ 300 triệu đồng/ha đất sản xuất, chăn nuôi từ 300 triệu đồng/năm, nuôi thủy sản 2 tỷ đồng/ha mặt nước trở lên). Từ các phong trào đã tác động mạnh mẽ tới việc chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao và phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị. Đến nay, toàn tỉnh đã trồng được gần 50.000 ha cây ăn quả; 17.710 ha cây cà phê chè Arabica; 4.522 ha chè; 6.039 ha cây cao su; 9.450 ha mía. Đã hình thành được 57 chuỗi nông sản an toàn; có 9 sản phẩm đã được cấp văn bằng bảo hộ, đang chuẩn bị công bố cho 8 sản phẩm và hoàn thiện hồ sơ cho 4 sản phẩm tiếp theo. Nhiều sản phẩm: cà phê chè, xoài, nhãn, chanh leo, thanh long và rau xà lách cuộn  được xuất sang thị trường là Úc, Mỹ, Pháp, các nước EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, DuBai và Trung Quốc. Bên cạnh đó, việc thực hiện Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân giai đoạn 2011- 2020 được chú trọng, thực hiện hiệu quả.


Phong trào nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh được quan tâm phối hợp triển khai hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh có 17.382 nhóm liên gia tự quản; 3.206 tổ an ninh nhân dân; 3.323 hòm thư tố giác tội phạm; 2.668 tổ, đội phòng cháy chữa cháy. Tổ chức cho nhân dân khu vực biên giới đăng ký thành lập 65 tổ/4.462 hộ gia đình tham gia tự chủ, tự quản 250 km đường biên, 125 cột mốc quốc giới.


Những kết quả của công tác Hội và phong trào nông dân trong nhiệm kỳ qua đã góp phần tích cực vào sự phát triển nông nghiệp, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân, xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Bước vào nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp Hội Nông dân phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo tổ chức, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Đồng thời, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, tuyên truyền, vận động nông dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI) về thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm là Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân; Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ và đào tạo nghề giúp nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập và đời sống; Xây dựng phát triển mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững; huy động các nguồn lực hỗ trợ hội viên, nông dân khởi nghiệp. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, trình độ, năng lực vận động nông dân nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ, luôn dựa vào nông dân và vì nông dân. Xây dựng, nâng cao chất lượng hội viên và xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh; tăng cường công tác tập huấn, đào tạo, cung cấp thông tin nhằm nâng cao kỹ năng canh tác của nông dân theo chuỗi giá trị để nâng cao thu nhập cho nông dân; thực hiện tốt vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, sớm đưa tỉnh ta trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

 

Thành tích khen thưởng trong nhiệm kỳ 2013-2018


1. Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 tập thể

2. Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 3 cá nhân.

3. Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Hội Nông dân tỉnh; 166 Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

4. 990 Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam”.

5. UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 109 tập thể, cá nhân.

6. BCH Hội Nông dân tỉnh tặng 459 Bằng khen cho các tập thể và cá nhân; công nhận 6.600 lượt hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh.

7. UBND các huyện, thành phố, các sở, ban ngành đoàn thể tỉnh đã trao tặng 479 bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân.


Hoàng Sương
Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Tìm kiếm theo ngày