Xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc

Ngày 11 tháng 11 năm 2019

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “dân vận khéo việc gì cũng thành công”, cấp ủy, chỉ huy và từng cán bộ, chiến sĩ trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, của địa phương, triển khai hiệu quả chức năng đội quân công tác trong vận động quần chúng nhân dân thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thuận, ủng hộ cao những quyết sách, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân, củng cố “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 754 (Bộ CHQS tỉnh)

giúp nhân dân xã Mường Chanh (Mai Sơn) làm đường giao thông.


Nổi bật trong công tác dân vận là phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, bộ đội thường trực và dân quân tự vệ trong các cơ quan, đơn vị phát huy nội lực, đóng góp hàng trăm nghìn ngày công, ủng hộ hàng trăm triệu đồng làm đường giao thông nông thôn, giúp dân chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, tham gia dạy văn hóa, xóa mù chữ cho bà con vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, biên giới, đặc biệt khó khăn của tỉnh... Xã Phiêng Pằn (Mai Sơn), địa phương được tỉnh giao Bộ CHQS tỉnh giúp đỡ xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đã có nhiều mô hình chuyển đổi canh tác thành công, như: Ghép mắt cây ăn quả chất lượng cao trên đất dốc; trồng cây sa nhân (Bộ CHQS tỉnh giúp đỡ về cán bộ và tư vấn kỹ thuật, hỗ trợ phân bón và bao tiêu sản phẩm đầu ra vụ đầu tiên)... Qua hơn 2 năm triển khai, từ một vài hộ làm điểm, đến nay xã đã có hàng chục hộ học và làm theo, đời sống bà con được cải thiện rõ rệt, mở ra hướng giảm nghèo bền vững cho người dân địa phương.


Trong năm 2019, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức trên 87.000 lượt cán bộ, chiến sĩ (cả thường trực và dân quân tự vệ), phối hợp với các lực lượng tham gia làm công tác dân vận tại cơ sở, củng cố hệ thống chính trị, nhất là các cơ sở có người dân theo đạo, dân tộc thiểu số, địa bàn biên giới, nơi phức tạp về an ninh trật tự... đóng góp hàng nghìn ngày công, hỗ trợ hàng chục triệu đồng làm đường giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi, sửa chữa, di dời nhà cửa cho người dân trong vùng có nguy cơ sạt lở, khắc phục hậu quả thiên tai. Ông Vừ A Chí (bản Huổi Lán, xã Pú Bẩu, huyện Sông Mã) phấn khởi: Trước đây, cả xã không có điện, toàn đường đất đi lại khó khăn, đời sống vất vả lắm. Năm 2018, được Nhà nước kéo điện lưới và bộ đội làm đường bê-tông cho, ô tô vào được bản rồi, mưa vẫn đi được, con cháu đi học dễ dàng hơn, ai cũng mừng...


Đại tá Hoàng Ngọc Hà, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, chia sẻ: Để làm tốt công tác dân vận, giữ vững ổn định an ninh chính trị địa bàn, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo thực hiện đồng bộ các chủ trương biện pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Bộ CHQS tỉnh hiểu rõ, nắm chắc và chấp hành nghiêm túc, triển khai hiệu quả, sát thực tiễn các nghị quyết, chỉ thị của trên, nhất là các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của Quân ủy Trung ương về tăng cường đổi mới công tác dân vận của Quân đội trong tình hình mới, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần nâng cao nhận thức, chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn đóng quân. Thường xuyên bám sát địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương để triển khai công tác dân vận bảo đảm toàn diện, kịp thời, hiệu quả bằng những hoạt động “3 bám, 4 cùng”, xây dựng và củng cố niềm tin của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương vào các hoạt động vận động quần chúng của bộ đội; tạo thuận lợi trong tham mưu, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các dự án, hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương. Đồng thời, đó cũng là cơ sở để đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn lợi dụng vấn đề “dân tộc, tôn giáo, nhân quyền” để chống phá cách mạng, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, xây dựng cơ sở chính trị địa bàn ngày càng vững chắc. Cấp ủy các cấp thường xuyên phát huy vai trò tích cực, chủ động của cơ quan dân vận, “tổ chiến sĩ dân vận” cấp cơ sở trong tham mưu nắm tình hình cơ sở, rút kinh nghiệm, đổi mới biện pháp, nội dung triển khai công tác dân vận; bảo đảm cơ sở vật chất, kịp thời biểu dương khen thưởng cho những cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm công tác dân vận...


Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong triển khai nhiệm vụ dân vận trong các cơ quan, đơn vị, tạo sức lan tỏa trong hoạt động dân vận của cơ quan, đơn vị, thiết thực xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương trong tình hình mới.


Trung Hà

(Bộ CHQS tỉnh)

Tìm kiếm theo ngày