Xây dựng nông thôn mới ở Chiềng Ngàm

Ngày 28 tháng 10 năm 2021

Bắt tay vào xây dựng nông thông mới, với xuất phát điểm thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, sản xuất nông nghiệp manh mún, việc huy động nguồn lực trong nhân dân còn khó khăn. Xác định được những thách thức đặt ra, Đảng ủy, chính quyền xã Chiềng Ngàm, huyện Thuận Châu đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch, phân công các đồng chí cấp ủy, các tổ chức đoàn thể, cán bộ công chức xã phụ trách và hướng dẫn các bản triển khai thực hiện các tiêu chí còn thiếu trong xây dựng nông thôn mới. Với nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xã, đến nay đã đạt 13 tiêu chí, diện mạo nông thôn đang chuyển biến tích cực, đời sống của người dân được nâng lên.

                                 


Tuyến đường trục chính ở xã Chiềng Ngàm được bê tông hóa.

           

Ông Quàng Văn Thích, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Trong quá trình thực hiện, xã lồng ghép việc tuyên truyền vào buổi họp bản để nhân dân hiểu rõ mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng trang bị kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức xã về cơ chế, chính sách, quy trình triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới. Với phương châm “nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, những năm qua, nhân dân trong xã đã đóng góp gần 6,6 tỷ đồng để cứng hóa 40 tuyến đường nội bản, liên bản, với tổng chiều dài hơn 11,2 km và 3,6 km trục chính nội đồng. Riêng từ đầu năm đến nay, nhân dân đã đóng góp 400 triệu đồng để xây dựng 2 công trình nước sinh hoạt và thủy lợi.

           

Bản Tam, là một trong những bản tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới của xã. Đi trên tuyến đường nội bản được đổ bê tông sạch đẹp, Trưởng bản Lò Văn Thuông, nói: Tuyến đường này dài 4,2 km, được sự hỗ trợ của nhà nước và nhân dân trong bản tình nguyện hiến đất, góp ngày công, đến năm 2019 tuyến đường hoàn thành đưa vào sử dụng, trị giá gần 700 triệu đồng/km. Hiện nay, gần 60% số tuyến đường trục bản, liên bản đã được bê tông hóa. Năm nay, bản được hỗ trợ làm công trình nước sinh hoạt trị giá gần 2 tỷ đồng, trong đó dân bản đóng góp hơn 200 triệu, trong tháng 10 này, công trình hoàn thành, 151 hộ trong bản sẽ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

           

Bên cạnh đó, xã đã tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện canh tác của địa phương. Toàn xã có trên 187 ha cây ăn quả các loại, 29 ha cà phê, 116 ha lúa 2 vụ, 547 ha cây cao su, 685 ha sắn... Cùng với đó, người dân tập trung phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; toàn xã có trên 6.500 con gia súc, trên 11.500 con gia cầm, hơn 2.700 con lợn, trồng hơn 32 ha cỏ voi, nuôi trồng gần 22 ha thủy sản. Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể trong xã đã đứng ra nhận ủy thác với các ngân hàng cho 694 hộ vay vốn với tổng dư nợ trên 25 tỷ đồng...

           

Chị Lò Thị Chung, bản Nà Cưa, cho biết: Đường giao thông được bê tông hóa, đi lại thuận tiện, việc vận chuyển buôn bán nông sản, hàng hóa ra thị trường dễ dàng hơn rất nhiều. Nhờ vậy, hơn 1 ha xoài, nhãn và táo đại; 2.000 m² ao nuôi cá của gia đình, đến mùa thu hoạch, thương lái đến tận nhà mua. Ngoài ra, gia đình còn nuôi 4 con bò, 5 con lợn thịt và trồng 1.000 m² cỏ voi phục vụ chăn nuôi, mỗi năm, gia đình thu lãi 200 triệu đồng.

           

Để mục tiêu nông thôn mới, Đảng bộ xã Chiềng Ngàm đã ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện từng tiêu chí cụ thể. Trong đó, năm 2022 phấn đấu đạt tiêu chí về môi trường và an toàn thực phẩm, cơ sở vật chất văn hóa; năm 2023 đạt tiêu chí về văn hóa, năm 2024 đạt tiêu chí về giảm hộ nghèo... Tin rằng, với những giải pháp cụ thể, cùng với quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, Chiềng Ngàm sẽ hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới theo đúng tiến độ đã đề ra.

Tìm kiếm theo ngày